Sdružení měst a obcí Východní Moravy

spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a regionální rozvojové agentury východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky

Kontakty

Telefon: 577311112

Telefon: 774179009

Email: smovm@seznam.cz

Web: http://www.zlinsky-kraj.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Šlechta

Adresa: Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín