Ohrazenice

Třebaže Ohrazenice jsou stará osada, nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné, máme o nich velmi málo písemných zpráv. Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547, kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky. Po husitských válkách se obec vzpamatovávala velmi pomalu. Rod Markvarticů, který vládl rozsáhlým územím od pomezních hor až k Jizeře a ke Kamenici, vybudoval Klášter Hradiště. Tomuto klášteru náleželo celé území od Hradiště až po svahy Kopaniny. Opatové jmenovaného kláštera zakládali plebénie (fary). Několik osad, včetně Ohrazenic tvořilo rychtu Jenišovickou. Za husitských válek byl Klášter 30. dubna 1420 bratrstvem orebitským, pod vedením Hynka Krušiny z Kumburka, obležen a spálen. Bratrstvo orebitů toho roku táhlo na pomoc ohrožené Praze. Roku 1436 připadlo celé území rychty Jenišovické Henikovi z Valdštejna se sídlem na Vranově, či Skalách nad Jizerou. Od roku 1565, kdy nastalo rozdělení zboží Vartemberských na Hrubém Rohozci, patří Ohrazenice pod Hrubý Rohovec. Roku 1628 kupuje konfiskované statky vatemberské Mikuláš Des Fours Walderode. V majetku tohoto rodu zůstal Rohozec až do roku 1945, kdy byl poslednímu majiteli konfiskován. Do rozvoje obce zle zasáhla třicetiletá válka. Od roku 1650 měly Ohrazenice rychtáře. Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice. Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup - pyrám. K slavnosti jeho odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové: rakouský, ruský a pruský. Roku 1829 byla vystavěna první ohrazenická škola, přízemní budova s jednou třídou, bytem pro učitele, chlévem, sklepem a dřevníkem. Dětí přibývalo a tak v roce 1883 byla škola zvětšena o poschodí, nákladem 8.000,- zlatých. Další velká úprava byla provedena až v roce 1995. Při této rekonstrukci byla provedena výměna vodovodního potrubí a odpadů a dveří. Přistavěna byla další třída, sborovna a nové sociální zařízení. Celá akce trvala dva měsíce, 1. září byly děti přivítány v opravené škole. V současné době zde trvale žije 1112 obyvatel.

Členem mikroregionů

Mikroregion Jizera

kaplička autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Semily

Telefon: 481 321 885

Email: info@ohrazenice.cz

Web: www.ohrazenice.cz