Hlinsko

Město Hlinsko se nachází na úpatí hor Českomoravské vrchoviny v povodí řeky Chrudimky, na rozhraní chráněných krajinných oblastí Železné hory a Žďárské vrchy. Název města je odvozen od pověsti, podle níž založili město hrnčíři. První písemná zmínka o existenci Hlinska pochází z roku 1349. Později, v roce 1834, získalo Hlinsko statut města. Původně řemeslné a zemědělské městečko prosperovalo zejména díky hrnčířství a tkalcovství. Větší rozvoj zaznamenalo město v roce 1871, kdy byla dokončena výstavba železnice.

Historické jádro města tvoří jedna z expozic Muzea v přírodě Vysočina zvaná Betlém. V opravených objektech návštěvníci naleznou nejen ukázky dílen a bydlení původních obyvatel, ale také Turistické informační centrum, nebo stálou Expozici masopustních obchůzek z Hlinecka. Pro svoji jedinečnost byly v roce 2010 Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. K dalším zajímavým památkám patří Ježdíkův dům, barokní radnice, kostel Narození Panny Marie a Tvrz z roku 1413, která je nejstarší hlineckou budovou.

Hlinsko žije bohatým kulturním a sportovním životem. Na Betlémě se konají různé kulturní akce jako např. Svatojiřský jarmark, Svatováclavský jarmark, farmářské trhy nebo tradiční Adámkovy folklorní slavnosti. Městské muzeum a galeriie pořádá řadu výstav předních českých výtvarníků, z nichž nejvyhledávanější je tzv. Výtvarné Hlinecko. Celou řadu divadelních a koncertních představení nabízí Multifunkční centrum, na své si zde přijdou i milovníci kina.

Sportovní vyžití zajišťují Městská sportoviště. Kromě dvou fotbalových hřišť, volejbalového hřiště a tenisových kurtů je tu také zimní stadion, dále krytý plavecký bazén, nová sportovní hala a moderní koupací biotop.  Na své si přijdou také cykloturisté a pěší turisté. Přímo z centra města vedou tři oddychové stezky – Lázeňská, Pohádková a Matulova. V zimním období, když jsou dobré sněhové podmínky, vybízí k návštěvě lyžařský areál s prodlouženou sjezdovkou nebo upravované běžkařské trasy v okolí.

Kavánova stezka    
Město Hlinsko za podpory Pardubického kraje a MAS Hlinecko otevírá novou, v pořadí již čtvrtou, oddychovou stezku. Trasa bude věnována malíři Františku Kavánovi. Povede totiž po stávající zelené turistické značce přes Kouty, Vítanov, Stan, Královu pilu až na Veselý Kopec, dále i na Svobodné Hamry a to je kraj, který je s Františkem Kavánem a jeho dílem nerozlučně spjat. Na stezce budou umístěny informační tabule s Kavánovými obrazy, a to vždy v místě, ze kterého budou mít návštěvníci dobrý výhled na scenérii zachycenou na obraze. Vyobrazená díla jsou přes sto let stará a krajina se za tu dobu samozřejmě hodně změnila, ale i takový zážitek bude jistě pro návštěvníky zajímavý. Budou moci porovnat pohled, který viděl mistr Kaván, s pohledem, který se dnes naskýtá jim. Informační tabule zároveň návštěvníkům poskytnou i vhled do Kavánových myšlenek a pocitů z té doby, protože přinesou také úryvky z jeho vlastní autobiografické zpovědi, kde se vyznává z lásky k tomuto kraji, jehož drsný ráz zažíval na vlastní kůži a leckdy z něho utíkal, aby se sem zase plný stesku vracel.
Oddychová stezka bude slavnostně otevřena 10. 9. 2022 a všichni milovníci umění nebo turistiky jsou srdečně zváni. Sejdeme se na hlineckém Betlémě v 9 hodin a společně se odebereme k první informační tabuli v Koutech, kde bude slavnostně přestřižena páska a stezka bude oficiálně otevřena. Poté projdeme celou stezku, u každé informační tabule se krátce zastavíme s upřesňujícím výkladem, připraven je i malý doprovodný program, a slavností výšlap bude zakončen na Veselém Kopci v hospodě Na Vejměnku. Délka celé trasy je cca 7 km.
Kavánova oddychová stezka bude 10. 9. 2022 otevřena u příležitosti dvou výročí: 156 let od umělcova narození (10. 9. 1866) a 85 let od chvíle, kdy byla otevřena původní „Turistická cesta mistra Franty Kavána“ (20. 6. 1937) Klubem českých turistů. Jim tehdy Kaván mimo jiné napsal: „Cesta vede dědinami, které jsem měl skoro dvacet roků rád, chaloupkami známých, kde jsem byl, jak se říkalo, jejich malíř, a kde se mě děti chlubily: „My jsme se o Vás učily ve škole“. Nápad zbudovat takovou stezku je tedy celkem starý a my máme velkou radost, že se podařilo za finanční podpory Pardubického kraje a MAS Hlinecko tuto stezku obnovit a návštěvníkům přiblížit nejen malířovo velkolepé dílo, jeho filozofii, ale i krásný kraj, ve kterém mistr Kaván mnoho let žil. Iniciátorem myšlenky na znovuobjevení této trasy byl Martin Horák spolu se skupinou dalších nadšenců z informačního centra a hlinecké radnice. Díky panu místostarostovi Petru Svobodovi, který se do Kavánova díla na několik týdnů ponořil, se pak podařilo celý projekt dokončit a vzdát tak hold Martinovu tvůrčímu duchu.
Všichni jste srdečně zváni projít s námi 10. 9. kus krásné přírody i místní historie. František Kaván byl člověk svérázný, nesmírně pracovitý a skromný, byl zároveň velmi vzdělaný, překládal z ruského jazyka a psal nádherné básně. Miloval venkov, čím drsnější byl kraj i čas, tím zajímavější pro něho byl. Trávil hodiny a hodiny malováním v plenéru i ve velmi nehostinných povětrnostních podmínkách a nevadil mu ani silný vítr ani třeskutý mráz, několikrát mu při dokončení obrazu dokonce omrzla ruka. „Zadumaný, samotařící blondýn utíkající takřka z Prahy do samoty tvrdých hor. Stal se vědomě vesnickým pantátou a rozuměl si nejvíc s chalupákem.“(M. Zrůst: Výtvarné mládí malíře Kavána, Svět práce, 1949).

PROGRAM V ZÁŘÍ 2022:

KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé           Oddělení pro děti

Po 8 – 12, 13 – 17                Po            13 – 17

Út 8 – 12, 13 – 17                Út  9 – 12,13 – 15.30

St 8 – 12, 13 - 17                 St              13 – 17

Čt 8 – 12, 13 – 17                Čt  9  - 12,13 – 17

Pá ZAVŘENO                     Pá  ZAVŘENO

So 8 – 11                              So  ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263                Tel.: 469 311 197

www.knihovna.hlinsko.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

Galerie

do 18. září***  63. VÝTVARNÉ HLINECKO

JAROSLAV PANUŠKA (1872 – 1958) - Od světa pohádek ke slovanskému dávnověku

Otevřeno: Út - Ne 9 – 12, 13 -17 h

1.října až 27. listopadu***  MARTIN ZEMANSKÝ

Vernisáž 30. 9. v 17 h

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 13 – 16 h

Muzeum

do  30. září*** HLINECKÁ STOPA KARLA LIEBSCHERA

Výstava souboru prací na papíře ze sbírky MMG Hlinsko.

Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina Adámkových.

Otevřeno: Út - Ne 9 – 12, 13 -17 h

Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko

Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz; www.mmghlinsko.cz,

Facebook Městské muzeum a galerie

CENTRUM JANA XXIII.

Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)

Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h

Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h

Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h

Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h

Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h

Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.15 – 19 h

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je odvislý od vládních nařízení.

U CENTRA JANA XXIII.

17. a 18. září***  SKAUTSKÁ KAVÁRNA

Dobré jídlo a pití. Hudební vystoupení – ADVENTURES, SKAUNK, Roman Hampejs.

Dětské odpoledne, posezení u kytary.

MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA

VESELÝ KOPEC

Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon.

Sobota 3. září od 9 do 16 h ***  POSVÍCENÍ

Připomenutí obyčeje, včetně ukázek tradičního pečiva a pečení v chlebové peci, doprovodný kulturní program.

VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM

Program speciálních dílniček, k nimž naleznete podrobnější informace na webových stránkách muzea.

8. 9. a 9. 9. – dílnička věnovaná síťování

Komentované prohlídky věnované zpracování lnu – termíny a podrobnosti na webu muzea.

do 30. října*** PŮLSTOLETÍ S VÁMI

Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující padesátiletou historii muzea.

do 30. října*** MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Dvanáct let světovým kulturním dědictvím*

Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Návštěvní doba: Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h. Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.

BETLÉM HLINSKO

Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek a keramiky.

Pátek 16. září od 19 do 22 h***  BETLÉMSKÁ MUZEJNÍ NOC

Příležitost zažít prohlídku roubenek jinak. Podrobný program bude upřesněn na webu muzea. Na tuto akci bude vstup zdarma.

do 31. října*** KRÁSNÁ PRÁCE

Výstava plakátů na téma lidových řemesel, které vytvořili studenti Ateliéru designu VOŠ Scholastika Praha. V Pickově domě připraveno ve spolupráci s projektem Krásná práce.

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA

V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost

Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem.

Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h; polední přestávka od 12 do 12.30 h. Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma. Podrobnosti na www.nmvp.cz.

Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415 – správa;

E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz

Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec – 469 333 175 (průvodci).

Oficiální webové stránky MP Vysočina: www.nmvp.cz; fcb Muzeum v přírodě Vysočina

PLAVECKÝ BAZÉN

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU

Po                                             15.00 – 21.00

Út - Pá                 6.30 – 7.45   15.00 – 21.00

So, Ne                                       10.00 – 19.00

Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.

Tel.: 608 042 627.

PLAVÁNÍ PRO SENIORY

- každé pondělí od 13 do 14 hodin

- cena 80 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení

+ 5 minut whirlpool + volné plavání

SQUASH

Po - Pá   8.00 – 20.00

So - Ne                10.00 – 19.00

Rezervace na telefonu  608 042 627.

MC HLINEČAN

PROGRAM PŘESUNUT DO BUDOVY KLUBU SENIORŮ

Pondělí

od 8 do 12 h herna s tvořením (vstupné 50 Kč/rodina)

Úterý

od 9 do11 hherna s písničkou (vstupné 50 Kč/rodina)

Středa

od 17 do 18 h – Vinyasa flow – dynamický styl jógy (bližší info: sa.kohoutova@gmail.com)

Čtvrtek

od 8 do 11 hvolná herna (vstupné 50 Kč/rodina)

Pátek

od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 50 Kč/rodina)

Další připravované aktivity

Pátek 9. 9.  od 16 h – Muzikoterapie s Kateřinou Rouse

Středa 14. 9. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů

Hrátky s angličtinou – termín bude upřesněn

Laktační poradenství dle dohody.

Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403,  www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

 

 

 

 

cykloservis fotbalové hřiště kino kostel krytý bazén míčové hry, sportoviště nemocnice vlejbalové hřiště zimní stadion cyklostezka, cykloturistika galerie lyžařský vlek možnost ubytování muzeum restaurace tenis

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolí


Kontakty

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Chrudim

Telefon: 731 697 418

Email: ic@hlinsko.cz

Email: ic@hlinsko.cz

Web: www.hlinsko.cz