Bohuslavice nad Vláří

Bohuslavice nad Vláří se nacházejí v údolí řeky Vláry, která protéká obcí a je obklopena vrchovinným zalesněným terénem Bílých Karpat. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Bohuslavicích nad Vláří pochází z roku 1365. Na katastru obce se nachází území pod názvem Vyšehrad, odkud pocházejí archeologické nálezy kultury lužických popelnicových lidí z pravěku. Na témže místě mělo v dávnověku stávat hradiště či zemanská tvrz, jejíž zbytky byly patrné ještě na přelomu 19. a 20. století. Dominantou obce je kaple Panny Marie Pomocné, která byla postavena na náklady občanů v roce 1941 a rok na to vysvěcena. Vedle kaple stojí socha Panny Marie a Pomník padlých, který byl slavnostně odhalen v roce 1928. Za zmínku stojí i pískovcová socha sv. Floriána, která je nejstarší dochovanou kulturní památkou v obci. Na teritoriu Bohuslavic v prostoru smíšeného lesa bylo zřízeno v roce 1982 chráněné krajinné území Pod vrchy, kde se na výměře 1,2 ha nachází lokalita vzácné sněženky podsněžníku. Ve vesnici je bohatá spolková činnost, svoje aktivity rozvíjí 6 spolků či organizací. Obec za pomoci dotačních programů z Evropské unie-INTERREG III A Česká republika-Slovenská republika dokončila v letošním roce stavbu malé vodní elektrárny na řece Vlára.

hasičský sbor kostel lesní porosty veřejný internet autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika pivnice prodejna potravin tenis vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Zlínský kraj

Okres: Zlín

Telefon: 577 341 023

Email: info@bohuslavicenadvlari.cz

Web: www.bohuslavicenadvlari.cz