Euroregion Labe

Podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech- regionální plánování- životní prostředí- podpora hospodářství a cestovního ruchu- výstavba infrastruktury- ochrana před živelnými pohromami a záchranářství- doprava- kultura, vzdělávání, sport, setkávání- zdravotnictví, sociální péče Podpora snad a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucích, ale i podpora snah v rámci uzavírání závazných mezistátních dohod pro regionální a komunální přeshraniční spolupráci.

Kontakty

Telefon: 475272437-8

Email: euroregion-labe@mag-ul.cz

Web: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/index.html

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Lipský

Adresa: Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem