Malíč

Okres Litoměřice. Kraj Ústecký. V německých textech Mallitschen. První zmínka o obce se objevuje v roce 1276 v přídomku šlechtice Bojslava z Malíče. Pak se prameny na dlouhou dobu odmlčují. Teprve v roce 1413 se ves připomíná jako majetek Křišťána z Vinné a ze Žernosek. V polovině 15. století patřila část vsi ke statku nedalekého hradu Kamýku, který v roce 1468 získal Petr ze Lstiboře. Jeho potomci se psali Kamýčtí se Lstiboře a hospodařili zde až do doby po Bílé hoře. Jan Jiří Kamýcký ze Lstiboře, před tím než po víru opustil zemi, prodal v roce 1628 Kamýk Heřmanovi Černínovi z Chudenic. Po Černínově smrti v roce 1651 připadl Kamýk vdově Sylvii Kateřině hraběnce z Caretta a Millesima. Ta spojila statek s panstvím Lovosice a vdala se podruhé za Leopolda Viléma markraběte z Baden-Baden. V roce 1783 koupil panství Lovosice i s Kamýkem Josef kníže ze Schwarzenbergu. Již od dob Kamýckých ze Lstiboře byla obec Malíč rozdělena. V roce 1554 se její díl připomíná jako součást panství Děčín, který v roce 1628 koupili hrabata z Thun-Hohensteinu a vlastnili jej až do roku 1945. Prvním z držitelů Malíče, u kterého lze zjistit užívání znaku, byl Křišťan z Vinné. Jeho pečeť pocházející z roku 1346 však zobrazuje nikoliv štít se znamením, ale pouze klenot - "klobouk se střechou k němu ohnutou a po jeho stranách křídla". Tinktury nejsou známy.

cyklostezka, cykloturistika pivnice

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Litoměřice

Telefon: 416 747 119

Email: oumalic@iol.cz

Web: www.malic.cz