Chanovice

První dochované písemné zprávy: Černice 1393, Defurovy Lažany 1366, Dobrotice 1336, Holkovice 1378, Chanovice 1352, Újezd u Chanovice 1366. Obec je známa řemeslnou historií a stavitelstvím s důrazem na lesnictví a zpracování dřeva. Na Chanovice s vesnickou památkovou zónou lze od poloviny roku 2010 nahlédnou z rozhledny na vrchu Chlumu stavěnou s mottem „Prácheňsko jako na dlani“. Doporučujeme vidět: kostel Povýšení sv. Kříže v Chanovicích, zámecký areál Chanovice se stálými expozicemi ve vztahu k řemeslné historii a současnosti, Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech, naučnou stezku Příroda a lesy Pošumaví, výhledy od Černic na Šumavu, návesní kapli v Defurových Lažanech, kapli sv. Vojtěcha u léčivého pramene nad Újezdem, rybníky u Dobrotic a Holkovic. V Chanovicích byla v pátek 6.8.2010 slavnostně otevřena nová rozhledna na vrchu Chlumu. Starosta Chanovic Petr Klásek Černický děkuje všem, kteří přispěli svojí prací a podporou k výstavbě. Zvláště je potřeba vyzdvihnout pomoc Plzeňského kraje. Především radních J. Kalisty, V. Vilímce, M. Chovance a I. Grünera. Rozhledna bude otevřena v sprnu každý den od 10.00 do 16.00 hodin a v září ve stejném čase o víkendech. Po té bude provozozní doba upřesněna. Velké poděkování patří všem lidem, kteří na rozhlednu přispěli svojí finanční podporou a řemeslnickou dovedností.

Během roku budou i další akce - sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty. 

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz    Internet: www.chanovice.cz IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz 

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“, „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi: 

- leden až duben:dle předchozí dohody na obecním úřadě                     

- květen:sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin  

- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin 

- září: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin  (rozhledna bude otevřena ještě v říjnu)     

- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                    

Skupinové prohlídky, minimálně pět osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne. 

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“ Informace a kontakty: muzeum.klatovy@tiscali.cz,tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235 

Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic 

Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy. Vrcholy kopců mají nadmořskou výšku nad 600 metrů a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou zalesněny smíšenými lesy. Zámecký areál je položen v parku anglického typu. Dominantou vesnice je kostel Povýšení Svatého Kříže. Nad obcí se rozrůstá záchranný skanzen lidové architektury jihozápadních Čech, jediný v Plzeňském kraji. Naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“ spojující zámecký areál se skanzenem přes kopec Chlum, zdůrazňuje pestrost zdejších lesů a prochází magickým územím, které bylo dle pověstí osídleno již Kelty. Součástí stezky je rozhledna na vrchu Chlumu, která byla vystavěna s mottem „Prácheňsko jako na dlani“. Zástavba starší části vesnice, je prohlášena za vesnickou památkovou zónu a svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků. 

Na všechny akce jste srdečně zváni.Na shledanou v Obci Chanovice.

 

autoservis bezbariérový přístup dětské hřiště fotbalové hřiště hasičský sbor houbaření chráněnná krajinná oblast kaplička kostel lesní porosty míčové hry, sportoviště naučná stezka parkoviště pošta autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika galerie informace možnost ubytování muzeum pension pivnice prodejna potravin restaurace tenis zámek

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Klatovy

Telefon: 376 514 353

Email: obec.chanovice@email.cz

Web: www.chanovice.cz