Prácheňsko, z.s.p.o.

Cílem je v místě regionu vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky, koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní správou, vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu, podpora akcím a projektům obecného významu, zpracování návrhů rozvojových projektů dle požadavků a potřeb členů, realizace publikační a propagační činnosti, zprostředkování kontaktů, vztahů a vazeb v rámci regionu i mimo něj, propagace a prezentace regionu na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu, zastupování členů sdružení v jednání o společných věcech s třetími osobami.

Kontakty

Telefon: 376547579

Email: forman@muhorazdovice.cz

Web: http://www.prachensko.org

Kontaktní osoba: Ing. Michael Forman

Adresa: Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice