Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. nabízí jedinečnou šanci založenou na pomoci snížení části rizika spojeného s rozjezdem podnikání začínajících podnikatelů. Při splnění kritérií zejména inovačního potenciálu a tvůrčího náboje může každý využít služeb Idea Inkubátoru. Cílem je snaha pomoci klientům ověřit si, zda jejich nápad lze komerčně realizovat, a to vše za minimálních vstupních nákladů a možnosti nepřerušovat stávající zaměstnání či studium. Na druhou stranu ochuzeni nezůstávají ani dobře etablované společnosti. Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. díky spolupráci se třemi univerzitami působícími v kraji a statutárním městem Ostravou nabízí pevné zázemí pro firmy, které očekávají vysokou profesionalitu pro své rozvojové aktivity.

Kontakty

Telefon: 597 305 999

Email: infox@vtpo.cz

Web: www.vtpo.cz