Březinky

„Obec Březinky se nachází v jihovýchodním cípu Pardubického kraje a je součástí okresu Svitavy. Nedaleko se nachází hranice Jihomoravského a Olomouckého kraje. Území je zařazeno do katastrálního území Březinky a součástí obce je osada Nectava. Obec Březinky je samostatnou obcí v mikroregionu Jevíčsko. Březinky jsou dle územního uspořádání začleněny do území obce s pověřeným obecním úřadem v Jevíčku a do území obce s rozšířenou působností v Moravské Třebové. Na severovýchodě obec sousedí s obcí Vysoká, na severozápadě s obcí Vrážné, jihozápadě s obcí Chornice a na jihu s obcí Biskupice. Obec Březinky má k 01.01.2023 120 obyvatel, jedná se o malou obec, před druhou světovou válkou téměř čistě česká obec. Skládá se ze dvou místních částí: Březinky – první zmínka z r. 1361 a části Nectava - připomíná se od r. 1660.Plní především funkci obytnou, v menší míře i rekreační – chatová osada je v Nectavském údolí. Obec je součástí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a nachází se v přírodním parku Bohdalov – Hartinkov. Obcí prochází značená cyklotrasa směrem na hrad Bouzov. Z horní části obce je krásný výhled do okolní krajiny. Ve středu obce se nachází obecní kaple, kde se konají každoročně poutní mše. V obci je také kulturní dům s venkovním tanečním parketem, který využívají především místní organizace k pořádání kulturních a společenských akcí, jako např. Hasičský ples, dětský maškarní karneval, turnaj ve stolním tenise, pálení čarodějnic, dětský den, pouťová zábava, mikulášská besídka, aj. V obci je ustavena jednotka Sboru dobrovolných hasičů s vlastní hasičskou zbrojnicí a evakuačním vozidlem zn. Ford. V roce 2023 se jednotka Sboru dobrovolných hasičů podílela na několika technických výjezdech, na žádost operačního střediska Hasičského záchranného sboru, při odklízení kamení a spadlých stromů přes pozemní komunikaci a neposlední řadě se prvotně a úspěšně podílela na záchraně lidského života, při poskytování neodkladné předlékařské pomoci u muže v bezvědomí. Pro sportovní činnost využívají místní organizace fotbalové, volejbalové a workoutové hřiště, kdy využití zde najdou i ti nejmenší v podobě dětského hřiště za místním kulturním domem. Největším problémem současnosti obce je rekonstrukce místního vodovodu, který byl vybudován v roce 1944, kdy v současné době je nedostatečný přítok vody do vodojemu. K tomuto byla v roce 2020 zahájena akce „Březinky – doplňující zdroj pitné vody“ a to v podobě nově vybudovaného vrtu k čerpání hlubinné vody, jako posilujícího zdroje pitné vody a s tím spojenou nově vybudovanou úpravnu vody, kde se odfiltrují nežádoucí chemické vlastnosti čerpané hlubinné vody. Jako celek bylo dílo dokončeno v měsíci říjnu letošního roku a v současné době probíhá úspěšný zkušební provoz. Na akci se kromě obce Březinky, výrazně podílel Státní fond životního prostřední a Pardubický kraj, který na uvedenou akci poskytl nemalé dotace. Další informace se dozvíte na našich webových stránkách www.brezinky.cz.“

 

dětské hřiště houbaření chráněnná krajinná oblast kaplička lesní porosty pěší turistika veřejný internet autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Svitavy

Telefon: 461 326 491

Email: obec@brezinky.cz

Web: www.brezinky.cz