Mokré

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor. Rozloha je 589 hektarů, žije zde okolo 160 obyvatel.

Archeologické nálezy potvrzují osídlení už z dob římské kultury. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. Část katastru obce patří do II. ochranného vodního pásma. Nejvyšší místo, kopec Horka, se nachází 282 metrů nad mořem. Nejvýznamnější památkou v obci je Svatý kříž, který byl postaven ve středu obce v roce 1861.

Obec se po roce 1990 osamostatnila a za posledních 30 let se neuvěřitelně změnila. V dnešní době je známá především svým kulturním a společenským životem pro všechny skupiny obyvatel. Kulturu v obci zajišťuje knihovna U Mokřinky s dlouholetou tradicí, její založení se datuje již od roku 1889. Knihovna pořádá výstavy, besedy, soutěže a akce pro děti i dospělé. Pod záštitou obce vydala již šest publikací a od roku 2006 vydává Mokerský zpravodaj. Mezi nejatraktivnější akce v obci patří slet čarodějnic, den pro děti, posvícenský nohejbal, květinová soutěž, zdobení perníčků, rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka pro děti a rodiče, a mnoho dalších. 

V roce 2010 byla zrekonstruovaná budova obecního úřadu, při které byly rozšířeny prostory pro knihovnu. Knihovna je místem setkání dětí i dospělých. Byl zde založen výtvarný klub, kde mají děti a maminky možnost pracovat s výtvarným materiálem. Pořádají se zde soutěže a akce pro děti i dospělé, přednášky se zajímavými osobnostmi (cestovateli, spisovateli, ilustrátory…), prázdninové malování, výroba dekorací a dárků. K nejstarším akcím patří „Hledání bludiček“, které patří historicky ke zdejším mokřinám. Podle té nejkrásnější je pojmenovaná i knihovna -  U Mokřinky.

Knihovna a obec se prezentují především v Mokerském zpravodaji www.obecmokre.cz/zpravodaj2, dále v místním regionálním tisku (Rychnovský deník, Orlický týdeník) a také v zahraničním tisku – Čechoaustralan. Články o Mokrém je možné nalézt v knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás, časopisech Revue 50plus, Rodina, Moje země a dalších, dále na portálech Místní kultura, Bulletin Skip, Orlický net atd. 

V knihovně byla na konci roku 2012 pro ženské obyvatelky Mokrého založena „Čajovna u bludičky“. Jde o velmi neformální povídání u šálku čaje nebo kávy jen tak o běžných všedních věcech, posezení nad kronikami a filmy obce a o všem podle nálady a zájmu. Oblíbené jsou především přednášky a besedy se zajímavými lidmi, např. s výtvarníky, bylinkáři, krajkářkami, spisovateli, cestovateli, řemeslníky atd. Setkání se konají přibližně 1x za měsíc. 

Knihovna má družbu s první českou knihovnou na území Chorvatska, s knihovnou Franty Buriana v Daruvaru. Více na stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna.

V roce 2014 několik nadšenců založilo místní klub turistů pod názvem „Slíváci“ aneb „Za poznáním švestkových alejí“, kteří pravidelně organizují letní i zimní procházky okolo Mokrého i vzdálenějších míst. Členové se starají i o vzhled obce, sázejí stromky, sbírají odpady, pomáhají s úklidem a technickým zázemím při pořádání akcí.

Zastupitelstvo: 7 členů – starosta Jiří Franc
Knihovnice, kronikářka, webmaster, redaktorka Mokerského zpraodaje: Dagmar Honsnejmanová

 

Čestní občané obce

Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán

Václav Valeš - příslušník RAF

Stanislav Baše – kronikář, zakladatel obrazové kroniky obce Mokré

Ladislav Falta - střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy, přezdívaný "Král českých rychlopalníků" 

Emil Musil-Daňkovský – řídící učitel, spisovatel, redaktor, překladatel (např. Karla Maye) zakladatel Čtenářsko-hospodářské besedy, ze dne 15. 7. 1889 (dnešní Knihovna U Mokřinky)


 

Patroni knihovny U Mokřinky

Bludička Mokřinka – dle záznamů o výskytu bludiček na území obce v obecní kronice

Emil Musil-Daňkovský – řídící učitel, spisovatel, redaktor, překladatel

 

Prezentační materiály vydané obcí Mokré a Knihovnou U Mokřinky

Pohlednice – letecký snímek Mokrého (2001)

Mokerské bludičky – pohádkový katalog bludiček (2006) – vydáno na základě několikaleté akce „Hledání bludiček v Mokrém“. Publikaci zpracovala Dagmar Honsnejmanová na základě kreseb a reportáží dětí a dospělých, kteří se zapojili do této akce, ISBN 80-239-8286-9

Večerní vyprávění bludičky Mokřinky – volné pokračování Mokerských bludiček (2009). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-254-4785-7

Pohlednice vydaná u příležitosti 120 let knihovny (2009)

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 – první kniha o historii obce (2010). Autoři Dagmar Honsnejmanová a dr. Josef Ptáček, ISBN 978-80-254-8704-4

Retro pohlednice vydaná u příležitosti 620 let od první písemné zmínky o obci (2010)

Pohlednice se znakem obce vydaná u příležitosti ukončení rekonstrukce budovy obecního úřadu a Knihovny U Mokřinky (2012)

Co vyprávěla jedna víla – pohádkové příběhy bludičky Mokřinky (2013). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-7405-328-3

Zimní pohlednice s vánočním stromem (2013)

Retro pohlednice Jana Boukala  - rybník Tyčák (2014)

Pohlednice se znakem knihovny vydaná k 125. výročí vzniku knihovny (2014)

Turistický suvenýr No. 1266 s logem knihovny a symbolem obce „lípou“ (2017)

Zajímavá data obce Mokré v dějinách současnosti 1390 – 2016 a půl - volné pokračování knihy Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 (2017). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-7550-056-4

Mokerský receptář aneb jak jsme jedli kdysi a jak jíme dnes – oblíbené recepty mokerských obyvatel podle čísel popisných (2018). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-905550-9-9

Zimní pohlednice rybníku Tyčák, který nakreslil kreslíř Ing. Petr Netík z Opočna podle dobové fotografie Jana Boukala, obchodníka v Mokrém, k výročí 630 let od první písemné zmínky o obci z roku 1390 (2019)

Obec a knihovna obdržely za svoji aktivitu mnoho cen a uznání v soutěžích Vesnice roku, Strom roku, Knihovna roku, Zlatý erb, Kamarádka knihovna, Biblioweb, Senior roku, v kulturní činnosti, práci s dětmi či seniory.

Knihovnice obdržela ceny: Dobrovolník Východních Čech, Zlatá koruna Královéhradeckého kraje, Křesadlo, Knihovník Královéhradeckého kraje, Cena Společnosti přátelská rodině Královéhradeckého kraje, v roce 2016 se stala Ženou regionu Královéhradeckého kraje, byla také pozvána na oběd prezidentem republiky. Knihovnici najdete také v databázi Slovník českých knihovníků http://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/slovnik-ceskych-knihovniku.

Poznámka:
Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Mokerský zpravodaj se v celostátní soutěži zpravodajů roku 2014 umístil na 3. místě a Čajovna u bludičky se v roce 2015 umístila na 3. místě v soutěži Senior roku – kategorie Nejlepší klub. Webové stránky obce se na podnět pořadatele účastnily prestižní soutěže Region Tour Film Karlovy Vary, kategorie multimédia.

Obec Mokré v roce 2016 obdržela cenu za třídění odpadů a prezentaci nakládání s odpady v Mokerském zpravodaji „Odpadový Oskar“. Dále se v roce 2016 zúčastnila celostátní internetové soutěže portálu CZREGION o nejkrásnější obec a město a ve své kategorii obcí hlasováním občanů získala 2. místo.

V roce 2019 Knihovna U Mokřinky oslavila již 130 let od svého založení, 1889 – 2019. Oslavy probíhaly pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla.

V roce 2020 Mokré slaví 630 let od první písemné zmínky o obci. Originál listiny je uložen v archivu Metropolitní kapituly Pražského hradu.

dětské hřiště míčové hry, sportoviště pěší turistika telefon veřejný internet Wi-Fi připojení autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494 661 294

Telefon: 601 339 859

Email: posta@obecmokre.cz

Email: knihovna.u.mokrinky@seznam.cz

Web: www.obecmokre.cz

Web: www.obecmokre.cz/knihovna

Web: www.obecmokre.cz/kronika