Mokré

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor. Rozloha je 589 hektarů, žije zde okolo 170 obyvatel.

Archeologické nálezy potvrzují osídlení už z dob římské kultury. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. Část katastru obce patří do II. ochranného vodního pásma. Nejvyšší místo, kopec Horka, se nachází 282 metrů nad mořem. Nejvýznamnější památkou v obci je Svatý kříž, který byl postaven ve středu obce v roce 1861.

Obec se po roce 1990 osamostatnila a od té doby se neuvěřitelně změnila. V dnešní době je známá především svým kulturním a společenským životem pro všechny skupiny obyvatel. Kulturu v obci zajišťuje knihovna U Mokřinky s dlouholetou tradicí, její založení se datuje od roku 1889. Knihovna pořádá výstavy, besedy, soutěže a akce pro děti i dospělé. Pod záštitou obce vydala již šest publikací a od roku 2006 vydává Mokerský zpravodaj. Mezi nejatraktivnější akce v obci patří slet čarodějnic, den pro děti, posvícenský nohejbal, květinová soutěž, zdobení perníčků, rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka pro děti a rodiče, mezinárodní fotografická soutěž s astrofotografem Petrem Horálkem, a mnoho dalších.

V roce 2010 byla zrekonstruovaná budova obecního úřadu, při které byly rozšířeny prostory pro knihovnu. Knihovna je místem setkání dětí i dospělých. Je zde místo pro zábavu i tvoření, kde mají děti a maminky možnost pracovat s výtvarným materiálem. Pořádají se zde soutěže a akce pro děti i dospělé, přednášky se zajímavými osobnostmi (cestovateli, spisovateli, ilustrátory…), prázdninové malování, výroba dekorací a dárků. K nejstarším akcím patří „Hledání bludiček“, které patří historicky ke zdejším mokřinám. Podle té nejkrásnější je pojmenovaná i knihovna - U Mokřinky.

Knihovna a obec se prezentují především v Mokerském zpravodaji https://www.obecmokre.cz/mokersky-zpravodaj, dále v místním regionálním tisku (Rychnovský deník, Orlický týdeník) a také v zahraničním tisku – Čechoaustralan. Články o Mokrém je možné nalézt v knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás, časopisech Revue 50plus, Rodina, Moje země a dalších, dále na portálech Místní kultura, Bulletin Skip, Orlický net atd. Obec se také mnoho let prezentuje ve sborníku PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří.

V knihovně byla na konci roku 2012 pro ženské obyvatelky Mokrého založena „Čajovna u bludičky“. Jde o velmi neformální povídání u šálku čaje nebo kávy jen tak o běžných všedních věcech, posezení nad kronikami a filmy obce a o všem podle nálady a zájmu. Oblíbené jsou především přednášky a besedy se zajímavými lidmi, např. s výtvarníky, bylinkáři, krajkářkami, spisovateli, cestovateli, řemeslníky atd. Setkání se konají přibližně 1x za měsíc.

Knihovna má družbu s první českou knihovnou na území Chorvatska, s knihovnou Franty Buriana v Daruvaru. Více na stránkách knihovny http://knihovna.obecmokre.cz.

V roce 2014 několik nadšenců založilo místní klub turistů pod názvem „Slíváci“ aneb „Za poznáním švestkových alejí“, kteří pravidelně organizují letní i zimní procházky okolo Mokrého i vzdálenějších míst. Členové se starají i o vzhled obce, sázejí stromky, sbírají odpady, pomáhají s úklidem a technickým zázemím při pořádání akcí.

Zastupitelstvo: 7 členů – starosta Jiří Franc Knihovnice, kronikářka, webmaster, redaktorka Mokerského zpravodaje: Dagmar Honsnejmanová

 

Čestní občané obce

Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán

Václav Valeš - příslušník RAF

Stanislav Baše – kronikář, zakladatel obrazové kroniky obce Mokré

Ladislav Falta - střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy, přezdívaný "Král českých rychlopalníků"

Emil Musil-Daňkovský – řídící učitel, spisovatel, redaktor, překladatel (např. Karla Maye) zakladatel Čtenářsko-hospodářské besedy, ze dne 15. 7. 1889 (dnešní Knihovna U Mokřinky)

Dr. Josef Ptáček – regionální historik, badatel a popularizátor obce Mokré

 

Patroni knihovny U Mokřinky

Bludička Mokřinka – dle záznamů o výskytu bludiček na území obce v obecní kronice

Emil Musil-Daňkovský – řídící učitel, spisovatel, redaktor, překladatel

 

Prezentační materiály vydané obcí Mokré a Knihovnou U Mokřinky

Pohlednice – letecký snímek Mokrého (2001)

Mokerské bludičky – pohádkový katalog bludiček (2006) – vydáno na základě několikaleté akce „Hledání bludiček v Mokrém“. Publikaci zpracovala Dagmar Honsnejmanová na základě kreseb a reportáží dětí a dospělých, kteří se zapojili do této akce, ISBN 80-239-8286-9

Večerní vyprávění bludičky Mokřinky – volné pokračování Mokerských bludiček (2009). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-254-4785-7

Pohlednice vydaná u příležitosti 120 let knihovny (2009)

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 – první kniha o historii obce (2010). Autoři Dagmar Honsnejmanová a dr. Josef Ptáček, ISBN 978-80-254-8704-4

Retro pohlednice vydaná u příležitosti 620 let od první písemné zmínky o obci (2010)

Pohlednice se znakem obce vydaná u příležitosti ukončení rekonstrukce budovy obecního úřadu a Knihovny U Mokřinky (2012)

Co vyprávěla jedna víla – pohádkové příběhy bludičky Mokřinky (2013). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-7405-328-3

Zimní pohlednice s vánočním stromem (2013)

Retro pohlednice Jana Boukala - rybník Tyčák (2014)

Pohlednice se znakem knihovny vydaná k 125. výročí vzniku knihovny (2014)

Turistický suvenýr No. 1266 s logem knihovny a symbolem obce „lípou“ (2017)

Zajímavá data obce Mokré v dějinách současnosti 1390 – 2016 a půl - volné pokračování knihy Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 – 2010 (2017). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-7550-056-4

Mokerský receptář aneb jak jsme jedli kdysi a jak jíme dnes – oblíbené recepty mokerských obyvatel podle čísel popisných (2018). Autorka Dagmar Honsnejmanová, ISBN 978-80-905550-9-9

Emil Musil-Daňkovský (portrét – autorka Vendula Bittnerová) – pohlednice k výročí 130 let knihovny (2019)

Bludička Mokřinka (autorka bludičky Dagmar Honsnejmanová) - pohlednice k výročí 130 let knihovny (2019)

Zimní pohlednice rybníku Tyčák, který nakreslil kreslíř Ing. Petr Netík z Opočna podle dobové fotografie Jana Boukala, obchodníka v Mokrém, k výročí 630 let od první písemné zmínky o obci z roku 1390 (2019)

Letní pohlednice bludičky Mokřinky a starého dobového kamenného mostu u Mochova nakreslil kreslíř Ing. Petr Netík z Opočna, k výročí 630 let od první písemné zmínky o obci z roku 1390 (2020) Všechny prezentační materiály jsou na stránkách obce https://www.obecmokre.cz/prezentace-obce

Obec a knihovna obdržely za svoji aktivitu mnoho cen a uznání v soutěžích Vesnice roku, Strom roku, Knihovna roku, Zlatý erb, Kamarádka knihovna, Biblioweb, Senior roku, v kulturní činnosti, práci s dětmi či seniory.

Knihovnice obdržela ceny: Dobrovolník Východních Čech, Zlatá koruna Královéhradeckého kraje, Křesadlo, Knihovník Královéhradeckého kraje, Cena Společnost přátelská rodině Královéhradeckého kraje, v roce 2016 se stala Ženou regionu Královéhradeckého kraje, byla pozvána na oběd s prezidentem republiky. V roce 2019 obdržela od hejtmana kraje Pamětní

medaili hejtmana Královéhradeckého kraje. Knihovnici najdete také v databázi Slovník českých knihovníků http://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/slovnik-ceskych-knihovniku.

Poznámka:
Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Mokerský zpravodaj se v celostátní soutěži zpravodajů roku 2014 umístil na 3. místě a Čajovna u bludičky se v roce 2015 umístila na 3. místě v celostátní soutěži Senior roku – kategorie Nejlepší klub. Webové stránky obce se na podnět pořadatele účastnily prestižní soutěže Region Tour Film Karlovy Vary, kategorie multimédia.

Obec Mokré v roce 2016 obdržela cenu za třídění odpadů a prezentaci nakládání s odpady v Mokerském zpravodaji „Odpadový Oskar“. Na konci roku 2020 společnost Arnika vyhlásila výsledky 6. ročníku Odpadového Oskara a Mokré dosáhlo opět výborných výsledků! Získalo 1. místo v Královéhradeckém kraji za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel. V roce 2021 obec Mokré získala první místo a Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1000 obyvatel v Královéhradeckém kraji a v celé České republice.

V roce 2016 se zúčastnila celostátní internetové soutěže portálu CZREGION o nejkrásnější obec a město a ve své kategorii obcí hlasováním občanů získala 2. místo.

Rok 2018 – úspěch mokerského studenta Daniela Krejčího

1. Vítěz ústředního kola 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii informatika, s maturitním projektem „Lovci perel“ (projekt pro knihovny)

2. Cena Mladý talent Pardubického kraje 2018

3. Cena Jaroslava Heyrovského 2018

V roce 2019 Knihovna U Mokřinky oslavila již 130 let od svého založení, 1889 – 2019. Oslavy probíhaly pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla.

V roce 2020 Mokré oslavilo 630 let od první písemné zmínky o obci. Originál listiny je uložen v archivu Metropolitní kapituly Pražského hradu. Oslavy probíhaly pod záštitou senátora JUDr. Miroslava Antla.

V roce 2020 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze zahájilo panelovou výstavu na počest mokerského učitele a překladatele Mayovek - „Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém“, která trvala do 30. 6. 2021. Dne 8. 2. 2021 uplynulo 80 let od jeho úmrtí. K tomuto výročí Česká televize ČT v pořadu Kalendárium (7. 2. 2021) odvysílala jeho medailonek.

V roce 2021 si obec Mokré připomněla výročí 80 let od sestřelení letce RAF Václava Valeše (20. 7. 1941) odhalením pamětní desky na jeho rodném domě. Při této příležitosti bylo historiku Josefu Ptáčkovi slavnostně uděleno Čestné občanství obce Mokré, přesně na den sestřelení Václava Valeše, dne 20. 7. 2021.

 

dětské hřiště míčové hry, sportoviště pěší turistika telefon veřejný internet Wi-Fi připojení autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494 661 294

Telefon: 601 339 859

Email: posta@obecmokre.cz

Email: knihovna.u.mokrinky@seznam.cz

Web: www.obecmokre.cz

Web: http://knihovna.obecmokre.cz

Web: www.obecmokre.cz/kronika