Mokré

Obec Mokré se nachází na úpatí Orlických hor. Rozloha je 589 hektarů, žije zde průměrně 140 obyvatel.

Archeologické nálezy potvrzují osídlení už z dob římské kultury. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. Část katastru obce patří do II. ochranného vodního pásma. Nejvyšší místo, kopec Horka, se nachází 282 metrů nad mořem. Nejvýznamnější památkou v obci je Svatý kříž, který byl postaven ve středu obce v roce 1861.

Obec se po roce 1990 osamostatnila a za víc než 20 let se neuvěřitelně změnila. V dnešní době je známá především svým kulturním a společenským životem pro všechny skupiny obyvatel. Kulturu v obci zajišťuje knihovna U Mokřinky s dlouholetou tradicí, její založení se datuje již od roku 1889. Knihovna pořádá výstavy, besedy, soutěže a akce pro děti i dospělé. Pod záštitou obce vydala již čtyři publikace a od roku 2006 vydává Mokerský zpravodaj. Pořádá také velkou regionální soutěž zpravodajů obcí a měst Rychnovska. Mezi nejatraktivnější akce v obci patří slet čarodějnic, den pro děti, hon za pokladem, posvícenský nohejbal, květinová soutěž a mnoho dalších. 

V roce 2010 byla zrekonstruovaná budova obecního úřadu, při které byly rozšířeny prostory pro knihovnu. Knihovna je místem setkání dětí i dospělých. Byl zde založen výtvarný klub, kde mají děti a maminky možnost pracovat s výtvarným materiálem. Pořádají se zde soutěže a akce pro děti i dospělé, např. velikonoční, vánoční besídky, přednášky se zajímavými osobnostmi (cestovateli, spisovateli, ilustrátory…), prázdninové malování, výroba dekorací a dárků. K nejstarším akcím patří „Hledání bludiček“, které patří historicky ke zdejším mokřinám. Podle té nejkrásnější je pojmenovaná i knihovna -  U Mokřinky.

Knihovna a obec se prezentují především v Mokerském zpravodaji www.obecmokre.cz/zpravodaj2, dále v místním regionálním tisku (Rychnovský deník, Orlický týdeník) a také v zahraničním tisku – Čechoaustralan. Články o Mokrém je možné nalézt v knihovnickém zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás, časopisech Revue 50plus, Rodina, Moje země a dalších, dále na portálech Místní kultura, Orlický net atd. 

V knihovně byla na konci roku 2012 pro ženské obyvatelky Mokrého založena „Čajovna u bludičky“. Jde o velmi neformální povídání u šálku čaje nebo kávy jen tak o běžných všedních věcech, posezení nad kronikami a filmy obce a o všem podle nálady a zájmu. Oblíbené jsou především přednášky a besedy se zajímavými lidmi, např. s malířkou, bylinkářkou, krajkářkami, spisovateli, cestovateli, řemeslníky, výtvarníky atd. Setkání se konají přibližně 1x za měsíc. 

Knihovna má družbu s první českou knihovnou na území Chorvatska, s knihovnou Franty Buriana v Daruvaru. Více na stránkách knihovny www.obecmokre.cz/knihovna.

V roce 2014 několik nadšenců založilo místní klub turistů pod názvem „Slíváci“ aneb „Za poznáním švestkových alejí“, kteří pravidelně organizují letní i zimní procházky okolo Mokrého i vzdálenějších míst. 

Zastupitelstvo: 7 členů – starostka Blanka Kučerová
Knihovnice, kronikářka, webmaster: Dagmar Honsnejmanová

 

Čestní občané obce

Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán

Václav Valeš - příslušník RAF

Stanislav Baše – kronikář, zakladatel obrazové kroniky obce Mokré

Ladislav Falta - střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy, přezdívaný "Král českých rychlopalníků" 

 

Patroni knihovny U Mokřinky

Bludička Mokřinka – dle záznamů v kronice o bludičkách

Emil Musil-Daňkovský – řídící učitel, spisovatel, redaktor, překladatel (např. Karla Maye)

 

Vydané publikace obce Mokré a knihovny

Mokerské bludičky
Večerní vyprávění bludičky Mokřinky
Co vyprávěla jedna víla
Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010
Obec Mokré. Zajímavá data v dějinách i současnosti 1390 - 2016 a půl

 

Obec a knihovna obdržely za svoji aktivitu mnoho cen a uznání v soutěžích Vesnice roku, Strom roku, Knihovna roku, Zlatý erb, Kamarádka knihovna, Biblioweb či v dobrovolnické činnosti.

Knihovnice obdržela ceny: Dobrovolník Východních Čech, Zlatá koruna Královéhradeckého kraje, Křesadlo, Knihovník Královéhradeckého kraje, Cena Společnosti přátelská rodině Královéhradeckého kraje, v roce 2016 se stala Ženou regionu Královéhradeckého kraje. Knihovnici najdete také v databázi Slovník českých knihovníků http://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/slovnik-ceskych-knihovniku.

Poznámka:
Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Mokerský zpravodaj se v celostátní soutěži zpravodajů roku 2014 umístil na 3. místě a Čajovna u bludičky se v roce 2015 umístila také na 3. místě v soutěži Senior roku – kategorie Nejlepší klub. Webové stránky obce se účastnily prestižní soutěže Region Tour Film Karlovy Vary, kategorie multimédia.

Obec Mokré v roce 2016 obdržela cenu za třídění odpadů a prezentaci nakládání s odpady v Mokerském zpravodaji „Odpadový Oskar“. Dále se v roce 2016 zúčastnila celostátní internetové soutěže portálu CZREGION o nejkrásnější obec a město a ve své kategorii obcí hlasováním občanů získala 2. místo.

 

 

 

dětské hřiště míčové hry, sportoviště pěší turistika telefon veřejný internet Wi-Fi připojení autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494 661 294

Telefon: 601 339 859

Email: posta@obecmokre.cz

Email: knihovna.u.mokrinky@seznam.cz

Web: www.obecmokre.cz

Web: www.obecmokre.cz/knihovna

Web: www.obecmokre.cz/kronika