Hora Svaté Kateřiny

Obec Hora Svaté Kateřiny, od roku 1528 městem Hora Svaté Kateřiny leží v nadmořské výšce 696 m v české části Krušnohoří při Saské hranici. Části obce: Hora Svaté Kateřiny, Malý Háj a Rudolice v Horách. V roce 1861 byla rozloha katastru obce 1093 jiter a 1393 sáhů rozděleno do 3342 parcel. Z toho bylo 350 jiter a 295 sáhů zalesněno. Asi dvě třetiny obce byly situovány na tzv. Městském vrchu. Tato část vykazuje pravidelný tvar v obvodu obdélníkového náměstí. Zbývající třetina obce leží v údolí podél Kateřinského potoka, na kterou navazoval v jižním směru Pachenkov a na severu se táhla podél Hraničního potoka řada objektů po proudu až ke mlýnu. Dějiny obce jsou úzce spjaty s těžbou rud, zejména mědi a stříbra. Snad se zde těžilo již v předhusitské době, čemuž by mohly nasvědčovat nepojmenované doly zakreslené na staré důlní mapě. Vrchnost kromě dolováni provozovala v Hoře Svaté Kateřiny také zemědělství.

běžkařské terény hasičský sbor kostel lékař pošta salonek sportovní hala autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika informace lyžařský vlek možnost kempování možnost ubytování restaurace rozhledna

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolí


Kontakty

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Most

Telefon: 476 113 157

Web: www.horasvatekateriny.cz