Osičky

Osičky jsou vzdáleny od Hradce Králové 15 km a leží na vyvýšenině v jihozápadní části okresu Hradec Králové v mírně zvlněné, úrodné zemědělské krajině. Prvé písemné zmínky o vsi Osičky pochází z roku 1436. Ves si dlouho udržovala venkovský charakter s převahou objektů typických pro hospodářské usedlosti. V průběhu doby došlo k novým formám zemědělské výroby a tedy i jiným formám zástavby. Současnou zástavbu Osiček možno označit jako smíšenou, tzn. jak starší zástavbu tak i novou zástavbu. Svým charakterem jde o zástavbu kompaktní, někdy spíše neuspořádanou, s návsí, kde se nachází zvonička a dva pomníky. V obci funguje knihovna s veřejným internetem. Místní mládeži umožňuje sportovní vyžití hřiště. V minulých letech byly zrekonstruovány inženýrské sítě – kabelový rozvod elektřiny, veřejné osvětlení, nová kanalizace, vodovod, plynofikace, čistírna odpadních vod. V současné době v obci žije asi 131 obyvatel.

Členem mikroregionů

Mikroregion Urbanická brázda

míčové hry, sportoviště veřejný internet zvonička autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 495 451 844

Email: obec@osicky.cz