Hořiněves

Obec Hořiněves je vzdálena 16 km na severozápad od Hradce Králové a má 700 obyvatel. Malebné okolí obce dokresluje výhled na panorama Krkonoš a Orlických hor. Vzhledem k tomu, že se Hořiněves nachází v Památkové zóně bojiště války r.1866, je vhodným výchozím bodem pro pěkné turistické i cyklistické výlety po okolí. První zmínka o obci pochází z r. 1238, kdy zde byla vystavěna tvrz. Dominantou obce je kostel sv.Prokopa z r. 1384 a barokní zámek. V Hořiněvsi se 10.6.1791 narodil Václav Hanka, spisovatel český, slavný buditel vzájemnosti všeslovanské a objevitel rukopisu Královédvorského a Zelenohorského. V obci je možné navštívit jeho rodný dům a shlédnout expozici o jeho životě a díle. Dále se můžete podívat na památné lípy na Tumplacích nad obcí, kde je nádherný výhled po okolí, a také navštívit Přírodní rezervaci Bažantnice, kde se nacházejí např. cenné dubohabřinové porosty, množství chráněných druhů rostlin a živočichů. Poté se můžete občerstvit v místním pohostinství. Hořiněves má ještě tři místní části, Žíželeves, Želkovice a Jeřičky. Obec Žíželeves se poprvé připomíná v roce 1355, dominantou obce je pozdně barokní kostel sv.Mikuláše z r.1777, který dal údajně postavit Karel Špork. Tato památka je zařazena do seznamu ústředních kulturních památek.

dětské hřiště fotbalové hřiště kadeřnictví kostel lékař naučná stezka pěší turistika pošta veřejný internet autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika muzeum restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 495 426 107

Telefon: 724 186 825

Email: ou@horineves.cz

Web: www.horineves.cz