Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Sendražice, Střezetice, Světí, Všestary, Vrchovnice - Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, Všestary 35, 503 12 Všestary. Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 byl v roce 2002 založen jako dobrovolný svazek těchto obcí: Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Střezetice, Světí, Všestary. K nim přistoupila v r. 2003 obec Benátky, v r. 2004 obec Sendražice a později obec Vrchovnice. Mikroregion se rozkládá v Památkové zóně bojiště 1866. Všechny památky, které se k této události vztahují a nacházejí se na územích členských obcí, jsou popsány v „Průvodci po bojišti u Hradce Králové z roku 1866“. Každoroční vzpomínka na válečné události, které se na Chlumském návrší staly 3.7.1866, se koná první červencovou sobotu a je spojena s ukázkou bitevní scény. Od roku 2004 vydává svazek pro své občany čtvrtletník Zpravodaj Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, který přináší informace nejenom o tom, co se stalo, ale i o tom co se připravuje. Ten je uveřejňován také na http://www.mikroregion1866.cz/. Mezi aktivity mikroregionu patří snaha o zbudování cyklostezek, které by měly pospojovat památná místa Památkové zóny s napojením na cyklotrasy města Hradec Králové a doplňovat cyklotrasy Klubu českých turistů. Mezi další projekty patří rozvoj veřejně přístupných míst k internetu, rozšířit možnosti informovanosti obyvatelstva prostřednictvím moderního veřejného rozhlasu, zlepšování životního prostředí nákupem techniky na údržbu zeleně a udržování obecních památek. Dominantou mikroregionu, která je zdaleka vidět, je vysílací věž Eurotelu na vrchu Chlum v samém srdci Památníku bitvy 1866, na které je rozhledna ve výšce 35 m. Pod rozhlednou lze shlédnout v budově muzea expozici východočeského muzea věnovanou bitvě, občerstvit se v hostinci „U polních myslivců“, nebo vyrazit po naučných stezkách, kterých je zde několik.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 495458155

Telefon: 724184485

Telefon: 724186825

Email: kuthanova@horineves.cz; ou@horineves.cz

Email: urad@vsestary-obec.cz

Web: http://www.hradeckyvenkov.cz

Web: http://www.mikroregion1866.cz

Web: http://www.opz1866.cz

Web: http://www.opz1866.eu

Kontaktní osoba: Jana Kuthanová

Adresa: Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves