Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Jednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku.

Kontakty

Telefon: 359010148

Email: vsozc@vodakva.cz

Web: http://www.vsozc.cz

Kontaktní osoba: Ing. Josef Hora

Adresa: Studentská 328/64, 36007 Karlovy Vary