Slezský vodohospodářský svazek

Ochrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci integrovaného projektu týkajícího se výstavby či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci širšího programu Revitalizace povodí řeky Olše, který svým rozsahem a významem přesahuje každou z členských obcí. Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských zařízení. Koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí, souvisejících s odvodem a čištěním odpadních vod včetně koncepce ceny stočného.

Kontakty

Telefon: 558306101

Email: vera.palkovska@trinecko.cz

Web: http://www.msk.cz/cz/registr_zs/slezsky-vodohospodarsky-svazek-2061

Kontaktní osoba: RNDr. Věra Palkovská

Adresa: Družstevní 294, 739 61 Třinec