Kraj Smetany a Martinů

Systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj, společná cílená propagace a reklama v˙oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s˙vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních, sportovních a konferenčních aktivit s˙vazbou na turistiku a vzájemná spolupráce v˙těchto oblastech, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení, spolupráce s˙českými a zahraničními institucemi s˙posláním obdobným s˙cíli sdružení.

Kontakty

Telefon: 461723825

Email: nsauerova@policka.org

Web: http://www.regionsm.cz

Kontaktní osoba: Ing. Naděžda Šauerová

Adresa: Palackého nám. 160, 572 01 Polička