Pocinovice

Obec Pocinovice je největší z někdejších jedenácti chodských vesnic a nejvýchodněji položená ves, vystavěná na úpatí Jezvineckého lesa, leží na hranici domažlického a klatovského okresu, 10 km jihovýchodně od Kdyně. Zmíněných jedenáct nejstarších vsí, o nichž historické prameny mluví až od 14. století jako o strážných vsích při obou domažlických zemských stezkách na jihozápadní hranici českého státu, tvoří vsi Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Chodská Lhota, Mrákov, Postřekov, Pocinovice, Starý Klíčov, Stáž, Tlumačov a Újezd. První listinná zmínka o obci je z 16. března 1325 v privilegiu krále Jana Lucemburského zachovaném pouze v pozdějším opise v listině Karla IV. z roku 1360, kde je uváděno celkem 9 chodských vsí. Ves užívala všechny svobody a výsady, které Chodové dostali od českých králů, a s nimi patřily také Pocinovice k chodskému hradu.

Ke vzniku názvu obce existuje několik teorií z niž dvě jsou nejvíce známy, a to zastávaná teorie uznávanými lingvisty, že se pojmenování obce odvozuje od jakéhosi počinu, skutku či události odtud tedy název Počinovice. Druhá verze pracuje s teorií o vsi pod vrchem Sínem, vršek Sínov, tudíž Podsinov a koncovka -ice značí místo, tedy název Podsinovice. V roce 1905 požádalo pocinovické obecní zastupitelstvo o změnu názvu z Počinovic na Pocinovice, čemuž c.k. místodržitelství v Praze přes počáteční nesouhlas vyhovělo.

Obec disponuje základní občanskou vybaveností, je zde Obecní úřad včetně pošty a knihovny, základní a mateřská škola, obchod se smíšeným zbožím, kulturní dům s restaurací. Víceúčelové zařízení - masna s jídelnou, penzion Pošumaví, penzion U Sazamů, koupaliště, sportovní areál s fotbalovým, volejbalovým hřištěm a obchod s keramikou.V obci žije 580 obyvatel. Dopravní obslužnost je zajištěna železniční dopravou a částečně autobusovou dopravou.

Obec má pravidelnou okrouhlou náves, z níž se paprskovitě rozbíhají komunikace. Část obce byla v roce 1995 pro svou výjimečnou památkovou, historickou a urbanistickou hodnotu vyhlášena za památkovou zónu. Dominantou obce je památkově chráněný kostel sv. Anny z roku 1806. Do katastrálního území obce patří přilehlé samoty, Orlovice, část osady Výrov. Orlovice se nachází 5 km západně od Pocinovic, pod Orlovickou horou s nadmořskou výškou 723 m.n.m. V těsné blízkosti se rozkládá Jezvinecký les s horou Jezvincem (739 m.n.m.), kde najdete technickou kulturní památku Zlatá jáma, kde se těžil sulfid železnatý. V okolí Pocinovic se také nachází velké množství lomů a lomečků na kámen a písek, kde se již netěží. Nejznámější a nejvíce navštěvovaný turisty je lom v lese nad samotou u Vítků „Jezírko“, jehož zatopením vzniklo velice romantické lesní zákoutí se skálou a jezírkem.

Severovýchodně nad Pocinovicemi najdete poutní místo s názvem Dobrá Voda. Tomuto poutnímu místu vévodí kaple Bolestné Panny Marie z roku 1873 a kaplička Panny Marie Lurdské postavené nad stálým pramenem vody. V roce 2018 byla tato kaple zrekonstruována. Jako každé poutní místo má i Dobrá Voda svoji legendu. Podle pověsti visel nejprve na stromě u pěšiny v lese prostý Mariánský obrázek a nedaleko se pásali na drahách koně. Ze stáda se ztratila slepá kobyla a bloudila v lese. Nohou prý šlápla do zde vyvěrajícího pramene. Když kobylu hospodář spatřil, voda z pramene kobyle stříkla do očí. Kobyla prohlédla a zůstala stát, hledíc k obrázku zavěšenému na stromě. Zvěsti o této události se brzy roznesly a od té doby se začali lidé u obrázku modlit. V 17. století byla nad vyzděnou studánkou vystavěná malá dřevěná kaplička. K poutnímu místu Dobrá Voda vede z Pocinovic křížová cesta z roku 1882, jejíž jednotlivá zastavení tvoří kamenné pilířky na přední straně s polokruhem zakončeným výklenkem.

V okolí Pocinovic najdete zajímavá místa jako je Medvědí kaple na Liščím, kříž na Pohoří, pramen říčky Andělice na Branišově, rozhledna na svaté Markétě nad Dlažovem, židovský hřbitov u obce Loučim, a další. Protože obec leží na hranici domažlického a klatovského okresu, je snadné se dopravit do Nýrska a dále pak na Šumavu, tak i do Domažlic a tedy do Českého lesa a blízkého Bavorska.

Členem mikroregionů

Sdružení obcí Kdyňska

cykloservis dětské hřiště fotbalové hřiště houbaření kadeřnictví kaplička keramika kostel míčové hry, sportoviště pěší turistika pošta rekreační oblast veřejný internet vojenské opevnění autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika možnost koupání prodejna potravin restaurace tenis vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Domažlice

Telefon: 379 799 231

Email: obec@pocinovice.cz

Web: www.pocinovice.cz