Neplachov

Neplachov je jihočeskou obcí s cca 375 obyvateli, která leží v nadmořské výšce 433 m na silničním tahu E55 a na hlavní železniční trati z Českých Budějovic do Prahy. Výměra jejího katastru činí 1094 ha. Původní název naší vesnice Neplachovice svědčí o velikém jejím stáří. Je to pojmenování čelední, které dokládá, že na založení osady měl podíl nějaký Neplach. První historická zpráva o ní je z roku 1325. Dalším vývojem bylo toto pojmenování nahrazeno ve 14. století kratším tvarem Neplachów, což je přivlastňovací přídavné jméno totožné s novočeským Neplachův. V řeči se k němu rozuměl tichý doplněk "dvůr", "dům" nebo "okršlek". Osobní jméno Neplacho se sice vyskytuje v písemných pramenech 12. - 14. století v Čechách i na Moravě ve velké míře, obecně je však znám zejména opat kláštera opatovského a český kronikář Neplach (1322 - 1368). Kdo však byl ten, po němž má obec Neplachov své jméno se již těžko zjistí. Ještě něco o původu obce: Listinou vydanou 10. října 1323 v Praze vyznává český král Jan Lucemburský, že k zaokrouhlení svého panství Bechyňského převzal od urozeného Petra Rožmberka vsi Radětice, Hvožďany a Křídu, za něž výměnou postoupil Rožmberkovi v dědičné držení městečko Bukovsko a vsi Neplachovice a Drahotěšice. Ty prý jsou podle něj od Bechyně příliš vzdálené se všemi pastvinami, lukami, lesy, mlýny a se všemi právy i příslušenstvím. Listina je psána latinsky a názvy Neplachov a Drahotěšice se zde objevují ve tvaru Neplachowicz a Drahoczesicz. Tento dokument na pergamenu s jezdeckou pečetí královskou přivěšenou na žluté a zelené šňůře je uložen ve schwanzenberském archivu v Třeboni.  A ještě pár sepsaných smutných událostí, kdy na místní obyvatele útočil živel v podobě požárů. V roce 1677 vyšel v Neplachově nenadálý oheň z kuchyně jednoho sedláka a lehlo přitom popelem celé stavení, dům se světnicí, komorou, nedostavěné stáje, hospodářské náčiní, obilí, zvířectvo i truhla se šatstvem. O dva roky později zase vyšel v obci oheň u Jakuba Jindry a shořela nejen jeho celolánová živnost, ale i sousední usedlosti. Nová těžká pohroma dolehla na vesnici r. 1716, kdy zde vyhořelo 13 selských usedlostí, z nichž sedm patřilo poddanosti ke schwarzenberskému panství třeboňskému a šest k tamějšímu klášternímu statku.

V současnosti  byla v obci dokončena plynofikace, úprava zeleně, chodníků a proběhla rekonstrukce budovy školy. Nyní probíhá výstavba nového sportovního areálu, když původní areál byl zabrán, respektive vyvlastněn z důvodu výstavby dálnice D3.

V obci aktivně působí především dva spolky, Sbor dobrovolných hasičů Neplachov a fotbalový oddíl TJ Sokol Neplachov. Dále zde funguje místní lidová knihovna a myslivecké sdružení. Z tradic se v obci zachovalo každoroční stavění máje s pálením čarodějnic, Svatováclavská pouť, Maškarní bál a Masopustní průvod, a chození Mikuláše s čerty.

 

 

agroturistika automyčka autoservis dětské hřiště hasičský sbor kadeřnictví kostel veřejný internet autobusové spojení možnost koupání pivnice tenis vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: České Budějovice

Telefon: 387 986 436

Email: neplachov@volny.cz

Web: www.neplachov.cz