Jankov

Obec Jankov a osada Holašovice se nacházejí v Jihočeském kraji, 15 km západně od Českých Budějovic a necelých 30 km severně od Českého Krumlova. Tato oblast je součástí mikroregionu Blanský les a leží při jižním okraji významné kulturně-historické oblasti jihočeských Blat.
    Holašovice byly díky své jedinečnosti zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vesnice představuje unikátní dochovaný soubor 23 hospodářských usedlostí, tvořených více než 120 budovami, které byly stavebně a výtvarně upraveny do stylu tzv. selského baroka. Unikátní je také forma půdorysného řešení a parcelace, které je příkladem vesnického urbanismu z období vrcholné fáze středověké kolonizace. 
    Typické je pro tyto statky rozložení budov do tzv. trojstranného systému. Hlavní obytná část je situována po obvodu návsi a s výměnkem nebo sýpkou je spojena širokou bránou a vstupní brankou.  Na to navazovaly chlévy, stáje, maštale a kolna, celý dvůr uzavírala dřevěná stodola, na kterou navazovaly sady a polnosti.   
    Selské baroko je architektonický styl, který vznikl mezi lety 1840 a 1880. Je výsledkem tehdejšího prosperujícího zemědělství, vyvolaný hospodářskými reformami. Ten vyvolal  Došlo k přestavbě mnoha vesnických usedlostí – přestavby stodol, rozšiřování obytných i hospodářských prostor a obecně potřebu reprezentace bohatnoucího selského stavu. Typické pro tento styl je kopírování a klasicistních prvků, které jsou obohaceny o lidovou ornamentiku a estetiku, což je uplatňováno hlavně na exponovaných částech, jako jsou štíty, vjezdy a vchodové branky. 
    Statky jsou rozmístěny kolem rozlehlé obdélníkové návsi, která je dominantou vesnice. Uprostřed je malý návesní rybníček, chalupa kováře a kovárna, která momentálně prochází prošla rozsáhlou rekonstrukcí, a kaple sv. Jana Nepomuckého. 

    První písemná zmínka o obci Jankov pochází z roku 1379.  Po zrušení poddanství náležela ves od roku 1850 do roku 1956 k obci Čakov.  Od 1. ledna je samostatnou obcí. Nejvýznamnější památkou je Návesní kaple sv. Víta z roku 1882, která je dominantou návsi. Obec a občanské sdružení se podílí na organizaci Selských slavností Holašovice, které uchovávají, podporují a rozvijí tradici staročeské lidové pouti. V koncepci obce je také podpora místních spolků a spolupráce s nimi -  působí zde fotbalový klub SK Jankov, hasičské spolky SDH Jankov a SDH Holašovice, občanské sdružení Selské baroko, dechová kapela Skalačka nebo místní myslivecké sdružení či včelařský spolek. 

Kulturní akce

Selské slavnosti Holašovice – 26. – 28. července 2019
    Nejvýznamnější akcí jsou Selské slavnosti Holašovice, které se každoročně konají v červenci. Jedná se o staročeský jarmark a trh s více než 200 řemeslníky, kteří tato řemesla a tradiční techniky a postupy také předvádějí. Můžete zde vidět práci kovářů, tkalců, řezbářů, dráteníků, výrobky z kůže, proutí, krajky, keramiky. Slavnosti jsou doprovázeny bohatým kulturním programem, během kterého vystoupí české, ale i zahraniční folklórní soubory. Samozřejmě nechybí spousta dobrého jídla a pití.
    Termín letošních Selských slavností Holašovice je 26. až 28. července 2019. Více informací, vč. fotografií z předchozích ročníků, programu a jízdních řádů, je k dispozici na našich webových stránkách. Srdečně Vás na akci zveme.

V roce 2018 se oslavilo 20. let zápisu památky Holašovice na seznam UNESCO.

Další služby:
Infocentrum
    http://www.holasovice.eu/sluzby/infocentrum-holasovice/
Keramická dílna a obchod
    http://www.holasovice.eu/pro-navstevniky/co-nesmite-vynechat/keramicka-dilna-1/

Muzeum Selský dvůr
    http://www.holasovice.eu/pro-navstevniky/co-nesmite-vynechat/selsky-dvur/
Stravování, ubytování:
    http://www.holasovice.eu/sluzby/stravovani-ubytovani/

hasičský sbor kaplička WC autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika informace možnost ubytování prodejna potravin restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolí