MO Plzeň 2

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany je typický předměstský obvod zahrnující jihovýchodní část Plzně mezi údolím Úslavy a Radbuzy s Úhlavou. Území obvodu bylo osídleno již v pravěku (např. hradiště Pod Homolkou). Z období slovanského osídlení bylo odkryto pohřebiště z 10. století u pozdější vodárny a právě to bylo inspirací pro pojmenování nové zástavby v 19. století. Středověk dal vzniknout na území našeho obvodu prvním vesnicím (Koterov, Božkov, Lobzy, Černice, Hradiště). Za připomenutí stojí i zaniklé středověké osady Bukšice a Dubnice (za Božkovem východním směrem) a tvrz Mitrvald v místech gotického hřbitova a kostela sv. Mikuláše. Významnou architektonickou památkou je barokní kostelík U Ježíška a kapličky v Koterově, Božkově a Hradišti. Středověké město do území obvodu nezasahovalo a jeho dnešní městský charakter a souvislá zástavba vznikla až koncem 19. století a ve století dvacátém v souvislosti s rozvojem průmyslu a přílivem pracovních sil. Na území obvodu tak vzniklo nádraží a železniční dílny, papírna, vodárna, plynárna, likérka Stock, pivovar Světovar a několik desítek drobných továren (cihelen, mlýnů). Předměstská zástavba nájemních domů a řadových domků propojila vlastní Plzeň s bývalými vesnicemi. Rozvoji obvodu pomohlo i zavedení městské hromadné dopravy. Vznik vilových čtvrtí pro střední vrstvy charakter obvodu dotvořil. Nejvýznamnější stavební památkou z té doby je secesní kostel s dominikánským klášterem u P. Marie Růžencové či funkcionalistická stavba školy, dnešní porodnice. Nezaměnitelnou podobu vtiskla obvodu výstavba nových sídlišť z 50. a 60. let, stejně jako výstavba nových průmyslových podniků a sportovišť. V roce 1960 tu také vznikl Obvodní národní výbor, který byl předchůdcem dnešního Úřadu městského obvodu, který zde funguje jako součást statutárního města v rámci svěřených kompetencí. Ze současné doby stojí zcela jistě za připomenutí stavba objektu současné radnice (dílo Ing. Arch. V. Ulče, akad. arch. V. Šmolíka a atelieru AVE Architekt a.s.), nositelky ceny Stavba roku 1999 a vznik  areálů netradičních sportů ve SPORT PARKU v lokalitě pod vodárnou a sportovního a relaxačního areálu na Božkovském ostrově. Možnosti dalšího rozvoje obvodu lze spatřovat nejen v realizaci Parku U Ježíška (jednoho z historických center obvodu), ale i v cenných lokalitách bývalých kasáren Světovar a Slovany, po jejichž převodu na město Plzeň budeme moci pro naše občany rozšířit možnosti bydlení a dalšího využití tak, aby se nám všem na Slovanech dobře žilo. Příjemný pobyt v obvodu Slovany.

Kulturní dům Šeříkovka:

https://umo2.plzen.eu/zivot-v-obvodu/kulturni-dum-serikova/serikovka-dum-plny-kultury.aspx

 

fitcentrum lékař policejní služebna pošta autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika galerie hotel informace muzeum pension

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolíKontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Plzeň-město

Telefon: 378031112

Email: postaumo2@plzen.eu

Web: https://www.skodasportpark.cz/

Web: www.facebook.com/moplzen2slovany

Web: www.umo2.plzen.eu

Web: www.koterovskanaves.plzen.eu

Web: www.bozkovskyostrov.cz