Trutnov

MĚSTO TRUTNOV

Trutnov (německy Trautenau) je okresní město v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách. Královské věnné město Trutnov leží v podhůří Krkonoš na řece Úpě a je pomyslnou východní vstupní bránou do nejvyšších hor České republiky. Nadmořská výška centra se pohybuje kolem 414 m. Ve městě o rozloze  10 336 ha žije téměř 31 tisíc obyvatel. Podle počtu obyvatel je Trutnov 35. největším městem České republiky a podle katastrální rozlohy dokonce 13. největším.

Trutnov se skládá z 21 částí města: Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov a Voletiny. Dále k Trutnovu patří např. osady a čtvrtě: Bezděkov, Debrné, Dolce, Dolníky (část), Kacíř, Kalná Voda (část), Kouty, Luční Domky, Nové Dvory, Nové Voletiny, Peklo, Rubínovice, Zelená Louka aj.

 

Z historie

V místech dnešního Horního Starého Města byla založena osada Úpa, která byla patrně kvůli opakujícím se povodním přesunuta do míst dnešního Trutnova. První písemná zmínka o Trutnově je z roku 1260, Úpa získala práva tržní, práva vykonávat nižší soudnictví a právo vařit pivo. Název města pochází z německého truten ouwe – utěšená niva[2], podle pověsti bylo nazváno po rytíři Trutovi. Roku 1421 byl Trutnov dobyt husitským vojskem. V roce 1582 vznikl měšťanský pivovar, který byl majetkem 149 pravovárečných domů.

 

V 16. století byly zbudovány kamenné hradby. Roku 1642 byl Trutnov dobyt švédským vojskem. Roku 1745 byl Trutnov postižen požárem a 27. května 1861 opět. Roku 1866 zde došlo k bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky. V noci z 29. na 30. července 1897 byl Trutnov silně zasažen povodní.

 

Legenda draka

Trutnov vlastní unikátní sbírku pověstí vztahující se k založení města. Podle jedné verze založil město pán z Trautenbergu, podle jiné rytíř Trut, když svedli vítězný souboj se zde sídlícím drakem. Bájného tvora potkáte na mnoha místech Trutnova - v létě na věži Staré radnice, v Dračí uličce, či v městském parku. Drakovi je od roku 2012 věnována i samostatná galerie. Neopakovatelnou atmosférou dýchají rovněž každoroční květnové dračí slavnosti „Už ho nesou!“, během kterých je drak na věž Staré radnice vyzdvižen.

 

Památky

Dnešní Krakonošovo náměstí s renovovanými domy s rysy baroka, empíru a klasicismu, připomíná mnohé z minulosti Trutnova. V roce 1775 vřelo vzbouřenými nevolníky, v revolučním roce 1848 se zde řadilo pod vedením básníka Uffo Horna 160 národních gardistů na pomoc bojující Praze. Za prusko-rakouské války 1866 se i tady bojovalo. U Trutnova na vrchu Šibeník proběhla jediná pro Rakušany vítězná bitva na severním bojišti v této válce. Vítězství bylo krvavě vykoupeno a záhy ztraceno a s ním i celá válka. Pamětní deska v dlažbě s datem 27. 6. 1866 (den zmiňované bitvy) označuje místo, odkud bylo odvlečeno do Pruska 19 občanů jako rukojmích pro údajnou účast na bojích ve městě. Jednou z dominant dnešního náměstí je barokní jedenáctimetrový sloup Nejsvětější Trojice z roku 1704, který stojí na bývalém popravčím místě. K barokním památkám města patří sousoší sv. Jana Nepomuckého a Sv. Rodiny z počátku 18. století, dílo bratří Pacáků, žáků slavného Matyáše Brauna. Ozdobou náměstí je kašna z roku 1892, z níž obhlíží město i rodné hory vládce hor Krakonoš. Dříve tu bývala sto let dračí studna s bájným netvorem.

Stará radnice dostala svou novogotickou podobu po požáru 1861. Její původní renesanční vzhled z 16. století připomíná obnovená sgrafitová výzdoba. V přízemí radnice je dnes informační centrum a výstavní galerie. Velký sál radnice slouží k reprezentačním potřebám města.

Gotický hrad ze 13. století byl přestavěn v 16. století na renesanční zámek, který byl za třicetileté války zničen. V polovině 19. století byl přebudován na školu. Od roku 1951 je sídlem muzea, dnes Muzea Podkrkonoší, které v minulých letech opět prošlo rekonstrukcí.

Již zmiňovanou Prusko-rakouskou válku z roku 1866, připomíná v Trutnově řada míst. Dvacetimetrový památník z roku 1868 na vrchu Šibeník, ve kterém jsou uloženy tělesné pozůstatky generála Gablenze, barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1712, kterou obklopují četné náhrobky padlých v této válce. Od roku 2001 si mohou turisté na 28 informačních panelech podrobně projít naučnou stezku „Po stopách války 1866“. Panely pokrývají celou oblast dotčenou válkou od polské Kamiennej Góry na severu až po Choustníkovo Hradiště na jihu. Stezka v Trutnově vede z Krakonošova náměstí. Vojenský hřbitov, který se nachází stranou silnice do Poříčí s kovovým pomníkem se lvem a jmény padlých, je místem posledního odpočinku 41 rakouských a pruských vojáků, kteří podlehli zranění v nedalekém lazaretu Walzelovy továrny.

K pamětihodnostem Trutnova patří i chrámové stavby. Historicky nejstarší je kostel sv. Václava v Horním Starém Městě, písemně doložený již k roku 1313. Jeho nejcennější památkou je renesanční polychromovaný epitaf z roku 1606, zobrazující početnou rodinu královského lesmistra Nusse. Ranně klasicistní kostel Narození Panny Marie s pozdně barokními prvky pochází z roku 1782 a je dílem vídeňského stavitele Niedereckera, který se do Trutnova přestěhoval. Věž kostela je vysoká 64 metrů a interiér zdobí mimo jiné unikátní varhany se třemi tisíci píšťal, které jsou největším nástrojem v chrámové prostoře v Královéhradeckém kraji. Novogotickou sakrální stavbou naší doby je kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí z roku 1903. Evangelický kostel v novogotickém slohu z roku 1900 byl rekonstruován v roce 1980. Dnes je zde Koncertní síň Bohuslava Martinů.

Velký kus trutnovské historie v sobě ukrývá hřbitov z roku 1875 s novorománskou kaplí sv. Kříže. Nejcennější hrobky jsou umístěny ve vstupních průchodech po obou stranách kaple Nacházíme tu rovněž pomník padlých 334 Trutnovanů v 1. sv. válce, pomník čsl. vojáků z roku 1938, náhrobek židovských žen z koncentračního tábora v Poříčí a památník obětem 2. sv. války.

Historické centrum města je dnes městskou památkovou zónou. Mezi budovy, které rozhodně stojí za zmínku, dále patří původně renesanční měšťanský dům, který stojí na Slovanském náměstí a ve kterém se dnes nachází Galerie města Trutnova.

Od 90. let 20. století prošel Trutnov neskutečnou proměnou. Město má nové sportovní areály a dětská hřiště, pro potřeby seniorů byly vystavěny domy s pečovatelskou službou a Domov pro seniory na Humlově kopci. Opravy škol, nemocnice, komunikací i dalších městských objektů se staly takřka samozřejmostí.

Originalitou vyniká dopravní řešení průjezdu městem. Trutnov je totiž skutečným městem kruhových objezdů, které plní nejenom funkci přehledných a propustných křižovatek, ale rovněž mají svoji nezanedbatelnou urbanistickou funkci. Všechny kruhové křižovatky jsou výraznými architektonickými prvky s nápaditou a udržovanou květinovou výzdobou, vodotrysky či sochami.

V roce 2011 byla dokončena stavba moderního Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO (pojmenované nikoliv po vesmírné záhadě, ale po trutnovském básníkovi a revolucionáři Uffo Hornovi). Stavba získala ocenění Stavba roku 2011, Stavba Královéhradeckého kraje roku 2011 a hlavní cenu TOP INVEST 2011. Prostranství před UFFEM půvabně doplňuje bronzové sousoší šelem od ak. sochaře Michala Gabriela.

 

Volný čas

Pro návštěvníky města a pro ty, kterým na horách nevyšlo počasí, či hledají chvíli oddechu, nabízí město širokou škálu možností, kde strávit příjemné chvíle a případně se i něco dozvědět nebo prožít. Některé z níže uvedených míst jistě osloví i vás:

- Galerie draka, která je naprosto jedinečná a ojedinělá a která neotřelým a originálním způsobem přibližuje pověst o založení města. Přitom se nejedná o „pouhou“ výstavu, ale o komplex prožitků spojených s magickou existencí bájného netvora. K pověstem o založení města se navíc váží každoroční slavnosti „Už ho nesou!“.

- Muzeum Podkrkonoší v současné době připravuje poutavé výstavy vztahující se k historii nejenom Trutnova, ale i širšího okolí.

- Galerie města Trutnova, která je zaměřena na prezentaci moderního a současného umění. Galerie pořádá rovněž každoroční projekt „Sochy v Trutnově“, kdy jsou monumentální výtvarná díla současných umělců přes letní sezónu umístěna v různých částech města.

- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – UFFO je trutnovským divadlem, kde lze shlédnout to nejlepší, co současné divadelní scény z celé republiky nabízejí. Díky variabilitě sálu je zde možné kromě kukátkového divadla pořádat rovněž plesy, koncerty či konference.

- Galerie UFFO v budově společenského centra, která představuje současné avantgardní umění.

- Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem v Trutnově – Voletinách poskytne ojedinělý zážitek. Mimo interaktivního seznámení se se zpracováním lnu (odnesete si vlastnoručně vyrobený provázek) a vlny poskytuje také kreativní dílny, kde si můžete vyrobit originální dárek.

- Sportovní a rekreační areál Dolce v nádherné přírodě je nejenom možnost koupání v přírodním koupališti, ale i sportovních aktivit (antuková hřiště, minigolf).

- Dělostřelecká pevnost Stachelberg – obr mezi pevnostmi z roku 1938 připomíná svojí rozsáhlou expozicí smutné okamžiky naší historie.

- Naučná stezka Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27. 6. – po stopách pro Rakušany jediné vítězné bitvy na severním bojišti v Prusko-rakouské válce 1866.

- Procházka Od sochy k soše v centru města vás provede celým historickým středem města a podíváte se i na v letní sezóně umístěná výtvarná díla v rámci projektu „Sochy ve městě“.

 

autocamping automyčka autoservis banka bar - nonstop benzinová stanice běžkařské terény cykloservis čerpací stanice LPG denní bar dětské hřiště diskotéka fitcentrum fotbalové hřiště garáže hasičský sbor herna, kasino kadeřnictví kaplička kavárna, cukrárna keramika kino kongresový sál kostel krytý bazén lékárna lékař lesní porosty míčové hry, sportoviště místní hromadná doprava naučná stezka nekuřácká jídelna nemocnice noční bar parkoviště pěší turistika policejní služebna pošta poznávací turistika půjčovna sport. potřeb rekreační oblast satelitní příjem sauna směnárna solárium sportovní hala supermarket taneční parket taxislužba veřejný internet veterinář vinárna vlejbalové hřiště vojenské opevnění zimní stadion autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika galerie hotel informace možnost kempování možnost koupání možnost ubytování muzeum pension pivnice prodejna potravin restaurace rozhledna tenis víceúčelové hřiště vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolí
Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Telefon: 499 818 245

Telefon: 499 803 111

Email: info@ictrutnov.cz

Email: podatelna@trutnov.cz

Web: www.trutnov.cz

Web: www.ictrutnov.cz