Mažice

Ves leží uprostřed mezi Zálším a Borkovicemi, přímo na okrají tajuplných, do široka daleka táhnoucích se slatin. Mažice byly založeny při středověké kolonizaci pravděpodobně ve 14. stol. Jejich středem je velká oválná náves, z níž vybíhají krátké ulice. Náves má dvě výškové úrovně: v horní části je rybník, na jehož hrázi s mostem a průjezdnou komunikací stojí kaplička z pol. 19. stol. Lidovou zástavbu reprezentují velké a honosné statky převážně dvorcového typu s průčelím, jehož bohatá výzdoba je typická pro jihočeský blatský dům. Charakteristická je kulisa štítů, vyrůstající z průčelí obytných domů i stejně vysokých špýcharů, vatvářející rytmické řady. K nejstarším objektům patří špýchar u čp. 5, zdobený pětilistou rožmberskou růží, který údajně pochází z r. 1613 a pamatuje tak doby, kdy se kdysi převážně dřevěné blatské vsi měnily ve zděné. Některé štíty nesou rysy bohatě členitého a plasticky pojatého empírového stylu, jiné jsou plošší, méně zdobené, působící především čistou hladkou konturou. K nejvýznamnějším mažickým stavbám patří obytný objekt čp. 10 z r. 1864 se špýcharem z r. 1859, čp. 2, čp. 5 z r. 1850 v malebné poloze u rybníka, čp. 33 z r. 1837 a 1886 se špýcharem posunutým do dvora a další. Mažice jsou vesnickou památkovou rezervací.

kaplička pěší turistika autobusové spojení prodejna potravin restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: Tábor

Telefon: 381 580 130

Telefon: 381 581 150