Holubice

Obec Holubice se nachází v kopcovitém a členitém terénu asi 15 km východně od Brna, v nadm. v. 230m. Holubický potok pramení do Rakovce, kolem se rozkládá celá obec. Obec je součástí mikroregionu "Ždánický les a Politaví" od r. 1995. V r. 2015 v obci žilo celkem 1040 obyvatel, katastr obce má 739 ha, obec má vlastní znak a prapor od r. 1997.Ve trati Hřeska vystupují na povrch třetihorní řasové vápence.Na území obce Holubic byly nalezeny pozůstatky mnoha kultur, které zde procházely v různých historických dobách. Na počátku 20. století bylo odkryto největší pohřebiště Keltů na Moravě. V r. 1930 bylo odkryto asi 70 galských hrobů s mnoha artefakty bojovníků, žen a dětí. Tyto vykopávky jsou datovány asi 200 let před Kristem. Později, při výstavbě dálnice v roce 1979, byla objevena další pohřebiště z různých období (asi 410 hrobů), včetně Langobardů a slovanského osídlení z 10. století.První zmínka o obci je z roku 1371, kdy náležela k panství hradu Vildenberg, později olomouckému biskupství. Historie se přehnala obcí, kdy tato byla zastavována, prodávána a darována různým majitelům. Obec později utrpěla obrovské škody třicetiletou válkou na majetku i životech občanů. Vpád Prusů na Moravu r. 1742 dál devastoval obec, též bitva tří císařů 2. prosince 1805 se významně podepsala na životě obce. Každý rok na přelomu listopadu a prosince se tato významná událost připomíná historickým setkáním vojáků v dobových uniformách.Novodobé dějiny obce jsou spjaty jak útrapami I. tak II, světové války. Po osvobození r. 1945 se život v obci pomalu vracel ke svému normálu, poté po r. 1948 opět došlo k podstatným politickým změnám, které se dotkly opět všech občanů. Byly ukončena činnost 3 obchodů, znárodněna pila, cihelna apod. Do r. 1989 byly v obci založeny spolky jako myslivecké sdružení, hasiči, zahrádkáři aj. Po r. 1989 opět začalo drobné podnikání v obci, které v současnosti je na dobré úrovni.Pamětihodnosti: kaplička sv. Gottharda, kostel sv. Václava, kamenné kříže, pomník padlým ze světových válek, pamětní lípa. Holubice jsou známé betonárkou ve tvaru děla, sjezd do obce je na 210 km D1.Akce: Svatováclavské hody kolem 28.9., Martinské hody kolem 11.11., Babské hody v polovině června. Plesy – zahrádkáři, myslivecký, tradiční maškarní ples TJ a dětský maškarní ples. V období výročí bitvy tří císařů se koná propagační průvod obcí historických napoleonských jednotek. Sraz motorkářů v polovině června.

autoservis kaplička kostel lékař pošta sportovní hala vlejbalové hřiště autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin restaurace tenis

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Video prohlídky

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Vyškov

Telefon: 517 375 275

Email: obec@holubiceou.cz

Web: www.holubiceou.cz