Bílichov

Prastará ves Bílichov, dříve zvaná Bělichov, se nalézá severozápadním směrem od Slaného, nad Bílichovským potokem a pod vrchem Krychovem, v nadmořské výšce 365 m. Katastrální území o rozloze 1 220 ha na pokraji mocného polesí, kde končí Řipská step, obývá 184 trvale hlášených osob. Bílichov byl pojmenován podle pohanského boha dobra a světla Bělboha, kterého naši předkové uctívali v dávných časech. Přesné stáří obce není známé, ale z původu názvu a ze stáří některých okolních vesnic se odhaduje její vznik v 12. či 13. století. První doložené písemné záznamy se však objevují až v 15. století, kdy roku 1407 majitel Jaroslav ze Žerotína prodává vrbenskému faráři 30 kop platu některých svých poddaných. Dalšími majiteli vsi po Žerotínech byli Zajícové z Hasenburku a následně docházelo k častému střídání vlastníků. Od roku 1849 se již obec spravovala sama svými představenými, později starosty, obecními radními a obecním zastupitelstvem. Poslední držitel z rodu hrabat a knížat Vchynských z Vchynic a Tetova byl kníže Oldřich Ferdinand Kinský, který zemřel 20. února 1938. Lesy zůstaly ve vlastnictví rodu až do znárodnění půdy v roce 1945. K dochovaným historickým památkám patří barokní zvonice, nově zrekonstruovaná výklenková kaplička a kříž naproti domu č.p. 46. Na návsi se nachází nově zrekonstruovaný pomník obětem 1. světové války. V srpnu 2007 obec slavnostně oslavila 600 let svého založení. Od té doby se každoročně první sobotu v srpnu koná setkání občanů, rodáků a příznivců Bílichova. Za pomoci dotací a vlastních zdrojů byla za posledních pět let provedena řada rekonstrukcí a investic. Proběhla například kolaudace obecního vodovodu, instalované zvonění v kapličce, provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, instalován bezdrátový rozhlas, zrekonstruováno dětské hřiště a sportovní hřiště, výklenková kaplička, částečně zrekonstruováno pohostinství, bylo provedeno nové dopravní značení a postupně se pokračuje v rekonstrukcích místních komunikací. V současnosti je již zpracován projekt a vydáno stavební povolení na rekonstrukci areálu obecního úřadu, která umožní využití prostor pro volnočasové aktivity a zlepšení občanské vybavenosti. Obec pořádá řadu kulturních akcí prostřednictvím Kulturního klubu při OÚ Bílichov a za pomoci  neformálního sdružení žen, Klubu seniorek, nazývaných také BIS - Babská Informační Služba. Na webových stránkách www.bilichov.cz je možné přihlásit se k odběru novinek, a tak vám žádná kulturní akce a dění v obci neunikne.Lesy a rybníky kolem Bílichova jsou v současnosti nejen turisticky stále oblíbenou a vyhledávanou oblastí, ale také domovem pestré fauny a flóry. Od 1. července 2007 je Bílichovské údolí vyhlášeno Národní přírodní památkou. Důvod zvláštní ochrany tvoří ochrana biotopu a populace kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny. Lesy lákají k vycházkám, načerpání sil, zamyšlení a houbaření. Každá roční doba je zde krásná. Rádi přivítáme všechny návštěvníky, kteří si potřebují v tak uspěchané době odpočinout a načerpat sil. Uvidíte, že budete spokojeni. Jenom prosíme, při svých procházkách neničte přírodu, nedělejte z rekreačních míst smetiště.

 

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Kladno

Telefon: 312 579 777

Email: obec.bilichov@seznam.cz

Web: www.bilichov.cz