Bílichov

BÍLICHOV 2023 - 2024

Prastará ves Bílichov, dříve zvaná Bělichov, se nalézá severozápadním směrem od Slaného, nad Bílichovským potokem a pod vrchem Krychovem, v nadmořské výšce 365 m. Katastrální území o rozloze 1 220 ha na pokraji mocného polesí, kde končí Řipská step, obývá 184 trvale hlášených osob. Bílichov byl pojmenován podle pohanského boha dobra a světla Bělboha, kterého naši předkové uctívali v dávných časech. Přesné stáří obce není známé, ale z původu názvu a ze stáří některých okolních vesnic se odhaduje její vznik v 12. či 13. století. První doložené písemné záznamy se však objevují až v 15. století, kdy roku 1407 majitel Jaroslav ze Žerotína prodává vrbenskému faráři 30 kop platu některých svých poddaných. Dalšími majiteli vsi po Žerotínech byli Zajícové z Hasenburku a následně docházelo k častému střídání vlastníků. Od roku 1849 se již obec spravovala sama svými představenými, později starosty, obecními radními a obecním zastupitelstvem. Poslední držitel z rodu hrabat a knížat Vchynských z Vchynic a Tetova byl kníže Oldřich Ferdinand Kinský, který zemřel 20. února 1938. Lesy zůstaly ve vlastnictví rodu až do znárodnění půdy v roce 1945. K dochovaným historickým památkám patří barokní zvonice, nově zrekonstruovaná výklenková kaplička a kříž naproti domu č.p. 46. Na návsi se nachází nově zrekonstruovaný pomník obětem 1. světové války. V srpnu 2007 obec slavnostně oslavila 600 let svého založení. Od té doby se každoročně první sobotu v srpnu koná setkání občanů, rodáků a příznivců Bílichova. Za pomoci dotací a vlastních zdrojů byla provedena řada rekonstrukcí a investic. V minulých letech proběhla například kolaudace obecního vodovodu, instalované zvonění v kapličce, provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, instalován bezdrátový rozhlas, zrekonstruováno dětské hřiště a sportovní hřiště, výklenková kaplička, částečně zrekonstruována budova místního Kulturního domu, bylo provedeno nové dopravní značení a postupně se pokračuje v rekonstrukcích místních komunikací. V současnosti je již zpracován projekt a vydáno stavební povolení na rekonstrukci areálu obecního úřadu, která umožní využití prostor pro volnočasové aktivity a zlepšení občanské vybavenosti. Probíhá příprava projektu na výstavbu ČOV a kanalizace. Obec pořádá řadu kulturních akcí prostřednictvím Kulturního klubu při OÚ Bílichov. Mezi nejvýznamnější, pravidelně se opakující akce, patří již zmíněné Bílichovské slavnosti, které jsou pořádány každoročně první sobotu v měsíci srpnu. Dále je to např. Bílichovský masopust, Bílichovská neckyáda, Adventní odpoledne spojené s trhy, Mikulášskou nadílkou a divadýlkem pro děti, koncertem Slánské vánoční zpívání a rozsvícením obecního vánočního stromku a mnoho dalších kulturních a sportovních akcí. Novinkou je sraz historických vozidel a veteránů spojený s orientačním závodem „Bílichovská Bludička“, který se uskutečnil poslední prázdninovou sobotu roku 2023 a jehož další ročník je již připravován. Na webových stránkách www.bilichov.cz je možné přihlásit se k odběru novinek, a tak vám žádná kulturní akce a dění v obci neunikne. Na Velkém Bílichovském rybníku, který provozuje a vlastní firma Rybolov Bílichov RudMar s.r.o, je po dohodě možnost rybaření. Nově vzniklý penzion Bílichov - Penzion&Stáj vám nabízí ubytování a možnost vychutnat si okolní přírodu ze sedla koně. Lesy a rybníky kolem Bílichova jsou v současnosti nejen turisticky stále oblíbenou a vyhledávanou oblastí, ale také domovem pestré fauny a flóry. Od 1. července 2007 je Bílichovské údolí vyhlášeno Národní přírodní památkou. Důvod zvláštní ochrany tvoří ochrana biotopu a populace kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny. Lesy lákají k vycházkám, načerpání sil, zamyšlení a houbaření. Každá roční doba je zde krásná. Rádi přivítáme všechny návštěvníky, kteří si potřebují v tak uspěchané době odpočinout a načerpat sil. Uvidíte, že budete spokojeni. Jenom prosíme, při svých procházkách neničte přírodu a nedělejte z rekreačních míst smetiště.

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Kladno

Telefon: 312 579 777

Email: obec.bilichov@seznam.cz

Web: www.bilichov.cz

Web: https://www.bilichov.cz/kalendar-akci-2023