Břidličná

Město Břidličná, dříve Frýdlant nad Moravicí, se nalézá v údolí na soutoku řeky Moravice a potoka Poličky, na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku, v Bruntálské vrchovině v nadmořské výš­ce 550 m. Břidličná je městem od roku 1973, dnes má dvě místní částí - Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. Uplynulo mnoho staletí od doby, kdy se první lidé usazovali v této hornaté a hustě zalesněné krajině. Tento zvl­něný kraj moravské části jesenických hor lákal člověka od pradávné mi­nulosti. Z archivních pramenů máme trvalejší osídlení doloženo až ze druhé poloviny 15. století, lze však s jistotou dnes říci, že první osadnici přicházeli do tohoto kraje jíž mnohem dříve. V kontextu vývoje a archeo­logických výzkumů širší oblastí tohoto kraje lze přinejmenším předpoklá­dat na tomto území pohyby keltských prospektorů v době osídlení naší země germánskými kmeny a kmene Holasiců po příchodu Slovanů. První písemná zmínka o trvalejším osídlení dnešní Břidličné je poměrně pozdní, poprvé se uvádí v archivních pramenech roku 1490 v soupisu majetku Jana Pňovského ze Sovince (dle zápisu v zemských deskách olomouckých z r. 1492), a tento rok je tedy považován za krajní známý mezník vzniku městečka. S jistotou však lze tvrdit, že osada vznikla již mnohem dříve před tímto datem. Nejspíše někdy po roce 1350. Vývoj nejstaršího trvalejšího osídlení Frýdlantu a okolí je úzce spjat s těžbou a zpracováním rud, které se ve 14. a 15. století v oblasti severní Moravy počalo rozvíjet. První frýdlantští osadníci se zabývali převážně zeměděl­stvím a pracemi v lesích, byli horníky a hamerníky a zřejmě neslovan­ského původu. Počet obyvatel Frýdlantu se koncem 15. století uvádí oko­lo 470 osob. Ničivé vpády uherských žoldnéřů v závěru 15. století krutě dopadaly na celou oblast. Válečné událostí a zřejmě i hospodářský úpadek nakonec způsobily, že se městečko spo­lu s dalšími obcemi sovineckého panství uvádí roku 1510 jako pusté.

 

Členem mikroregionů

Sdružení obcí Rýmařovska

agroturistika banka fotbalové hřiště kostel krytý bazén kuželky lékař policejní služebna sportovní hala autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika pension pivnice tenis

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Bruntál

Telefon: 554773536

Email: podatelna@mu-bridlicna.cz

Web: www.mu-bridlicna.cz