Úněšov

Úněšov - obec Úněšov se nachází 24 km severozápadně od Plzně v jehož středu je nadmořská výška 527 m na silnici I/20 Plzeň – Karlovy Vary. Historicky je Úněšov doložen v roce 1352 a je nejmladší z okolních vesnic. Nepodložené zprávy hovoří o r. 1245 a 1115. Dominantou vsi je kostel sv. Prokopa. Je to jednolodní stavba s pětiboce ukončeným presbytářem zesíleným opěrnými pilíři zachovanými z původního gotického kostela. Na severní straně hranolová věž s lucernou a cibulkou. Západní průčelí členěné vysokými pilastry završuje trojúhelně ukončený štít. Po jeho stranách na nízkých válcích ozdoby v podobě koulí a nad vchodem osazen znak tepelského opata – trojí paroží s iniciálami RC/AST a letopočtem 1738, který datuje přestavbu kostela gotického původu do dnešní podoby. Za vsí při silnici na Číhanou stojí pozdně barokní kaplička z konce 18. stol., čtvercového půdorysu s obdélným vchodem s lisenami při nárožích. Nad průčelím drobný trojúhelný štítek. Pod obec Úněšov patří devět katastrů: Úněšov, Číhaná, Čbán, Hvožďany u Úněšova, Budeč u Číhané, Štipoklasy u Číhané, Lípa u Úněšova, Podmokly u Úněšova, Vojtěšín. V současnosti žije v obci 575 obyvatel.Občerstvení je možné ve třech pohostinstvích: Motorest PHM, Bistro Slávie, Úněšovská hospůdka. Ubytování: Melchiarova Huť.Číhaná - osada Číhaná je dominantou Úněšovska, leží západně 3 km od Úněšova v nadmořské výšce 578 m. Je zdaleka viditelná a od kostela sv. Václava je rozhled až do Plzně. Kostel sv. Václava je dominantou obce. Stojí na místě starší stavby a do dnešní podoby upravený v r. 1717 a v r. 1860, kdy k němu byla připojena věž a sakristie. Je to jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem, se sakristií a kaplí P. Marie Lourdské. Západní průčelí uzavírá hranolová věž se znakem tepelského opata krytá cibulovou bání. Na stěnách lodi a věže se nachází celkem 6 kamenných náhrobníků. Čbán - Osada 4 km severně od Úněšova v nadm. v. 540 m. Osadou prochází silnice III/193 Úněšov – Manětín. Na nevelké nad cestou vyvýšené návsi , stojí kaplička čtvercového půdorysu se vstupem zaklenutým polokruhem, trojúhelným štítem a sedlovou střechou se zvoničkou, na níž je osazena deska s německým nápisem a zvon. 1 km jižně od vsi, po levé straně silnice Nečtiny-Úněšov se nachází bývalý Císařský mlýn. Podle špatně čitelného letopočtu na zárubni je stavba datována do roku 1817.Budeč u Číhané - Osada západně 4 km od Úněšova v nadm. výšce 573 m. Přístupná je místní komunikací z Číhané nebo po silnici z Pláně. Zástavba osady je kolem okrouhlé návsi. Na okraji návsi stojí na hranolovitém římsovaném soklu s téměř nečitelným nápisem litinový kříž z 19. stol.Hvožďany - Osada 3 km jižně od Úněšova v nadmořské výšce 498 metrů. Vesnicí prochází silnice II/193 z křižovatky silnice I/20 v Úněšově. Jádro osady je tvořeno návsí oválného půdorysu lemovanou na západním a severním okraji zemědělskými usedlostmi.Štipoklasy u Číhané - Osada západně 6 km od Úněšova v nadm. v. 610 m. Nad osadou je lesní vrh Lišák 677 m, největší na Úněšovsku. Zástavba je po pravé straně silnice I/20, která dříve osadou procházela. Vlevo od silnice stojí socha sv. Jana Nepomuckého.Vojtěšín - Osada severozápadně 8 km od Úněšova, přístupná místní komunikací ze štipoklas, v nadm. v. 600 m. Na návsi na kamenném soklu stojí zúžený hranolový pilíř s nově natřeným litinovým křížkem z 19. stol. Památkově hodnotná jsou boží muka z 18. stol. situovaná za obcí při silnici na Štipoklasy.Lípa u Úněšova - Osada jihozápadně 3 km od Úněšova v nadmořské výšce 495 m. Do r. 1950 byla tato osada uváděna vždy jako Pichl. Malá osada, v minulosti pouze velkýá hospodářský dvůr č. 1.Podmokly u Úněšova - Osada severovýchodně 3 km od Úněšova. Přístupná z rozcestí na 22 km silnice I/20 Plzeň – K.Vary asfaltovou místní komunikací. Zástavba osady v údolí Malesínského potoka je podél cesty ode dvora k ovčínu v délce asi 1 km po levé straně cesty.

autoservis kaplička kostel lesní porosty pošta veřejný internet autobusové spojení možnost koupání možnost ubytování pivnice restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolí


Kontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Plzeň-sever

Telefon: 373 315 205

Email: ouunesov@iol.cz

Web: www.unesov.cz