Nymburk

Královské město Nymburk bylo založeno ve 2. polovině 13. století (kolem roku 1275) českým králem Přemyslem Otakarem II. Ten přivedl do vznikajícího města dominikánský řád a povolal k českým osadníkům i kolonisty z dnešního Nizozemí a oblasti Dolního Rýna.

Již od počátku bylo opevněné město, hradbami a příkopy s mnoha privilegii, pevnou oporou královské moci. Sláva a rozkvět Nymburka trvaly po celou dobu středověku až do třicetileté války, která s sebou přinesla mnohé útrapy. Město se podařilo obnovit až koncem 17. století, největší růst však přišel po roce 1870 s rozmachem průmyslu a zavedením železnice.

Město památek, kultury, zeleně a sportu má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Labskou nebo Hrabalovu cyklostezku. Historické jádro Nymburka se středověkými hradbami, chrámem sv. Jiljí, zachovalým systémem dvojího vodního opevnění, renesanční radnicí, Tureckou věží a dalšími památkami v původním půdorysu, bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nymburk je městem, kde prožil v místním pivovaru mládí spisovatel Bohumil Hrabal, kterému je ve Vlastivědném muzeu věnována stálá expozice.

Pokud se vydáte do Polabí na dovolenou nebo za kulturou či sportem, zavítejte do půvabného historického města na Labi, kde se rozhodně nezastavil čas.

Turistické informační centrum, Náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk, tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.czwww.mesto-nymburk.cz

Z dějin železnice v Nymburce

Instalovaná výstava připomíná okolnosti příchodu dráhy do Nymburka, nastiňuje vývoj jejich nejdůležitějších zařízení jako je železniční stanice, výtopna, dílny nebo kolonie železničních zaměstnanců. Velký díl expozice přibližuje život zdejších železničářů ilustrovaný historickými fotografiemi, oblečením, uspokojováním základních potřeb, kulturou a sportem. Nechybí pohled i do dalších specifik místního života, například do železničního zdravotnictví, řešení problémů dopravy či vzniku a zániku dětské železnice.

Na výstavě jsou prezentovány také kutilské práce železničních zaměstnanců, vytvořené s mimořádnou řemeslnou zručností. Doplňujícím prvkem expozice je instalace předmětů z oblasti provozu skutečných železničních zařízení. Poměrně rozsáhlou část výstavy tvoří oddíl exponátů železničního modelářství, reprezentovanou většinou pracemi žáků nymburského odborného železničního učiliště. Tyto modely a učební pomůcky zahrnují prakticky vše, co bylo ve sbírkách muzea shromážděno. Zvláště působivým exponátem je velkorozměrný, částečně repasovaný model dílen z 50. let 20. století. Výstava obsahuje také archivní železniční materiál povahy cestovních jízdenek, map nebo ukázek kresleného železničního humoru.

Je nesporné, že železnice zajistila městu Nymburk novodobý rozvoj, občanům pracovní příležitosti, včetně příchodu nové technické inteligence.

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolíKontakty

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Nymburk

Telefon: 325 501 111

Telefon: 325 501 104

Email: mail@meu-nbk.cz

Email: infocentrum@meu-nbk.cz

Web: www.mesto-nymburk.cz

Adresa: Náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk