Lužec nad Cidlinou

Obec leží v nejzápadnější části Královéhradeckého kraje, 8 km jihozápadně od Nového Bydžova. Katastr obce sousedí se Středočeským krajem. Nadm. výška 230 m n.m. První známá písemná zmínka o Lužci pochází z roku 1325. Tento první záznam zmiňuje vladyku Slavibora z Lužce. Nálezy raně středověkých střepů dávají však tušit souvislé osídlení Lužce již od 10. století. Do dnešních  dnů pojí obec se středověkem její rozvržení do tzv. lánové vsi. Každého zaujme přímá centrální  cesta s prostorným okolím, jejíž osázení javory vysloužilo v r. 2012 obci titul „Alej Královéhradeckého kraje“. Tato úprava je dílem starostů na konci 19. století.. Na lužeckém katastru se dříve nacházely další dvě vsi – Nedakřevice a Žabí Lhotka. Vlastní jméno Lužec vzniklo z podstatného jména luh (vlhký les v zaplavovaném nebo podmáčeném území) s přidáním zdrobňující koncovky  –ec pro odlišení od větší vsi Luhu (Luhů). Současný název Lužec nad Cidlinou se používá od roku 1918.

V současnosti je obec plynofikovaná, napojena na vodárenskou soustavu a v roce 2010 byla uvedena do trvalého provozu čistírna odpadních vod, do níž ústí nová splašková kanalizace. V  současné době usiluje obec o postupnou revitalizaci návsi a postupně realizuje projekty na rekonstrukce obecních budov, do nichž se od roku 2016 počítá i místní kostel. V roce 2018 bylo v okolí ČOV vysazeno zcela nové biocentrum „V Koutech“.

V obci se nachází obecní úřad, dětská skupina Lužáčci, knihovna, pošta, potraviny, pohostinství, kadeřnictví, masáže a rozsáhlé fotbalové hřiště.

Kulturní život v obci podporuje několik zájmových sdružení: Honební společenstvo, Sbor dobrovolných hasičů, FK Lužec nad Cidlinou a HoKl Klub pravidelně pořádající cyklistické akce.

Lužec n. C. má cca 520 obyvatel a 260 čísel popisných, z nichž je značná většina trvale obydlena. Obec je součástí ORP Nový Bydžov a DSO POCIDLINSKO.  

Vlajku (prapor) obce tvoří 5 vodorovných pruhů, střídavě zelených a bílých. Do horního zeleného pruhu vyrůstá v žerďové polovině žlutá lípa, která má devět listů tradičního srdcovitého tvaru.

Památky v obci :

Kostel sv. Jiří 

První zmínka o kostelu v Lužci pochází z roku 1369. Kostel je od svého vzniku zasvěcen sv. Jiří, jen v období 15. a 16. století došlo k jeho zasvěcení i sv. Vojtěchu. Kostel a duchovní správu obce měl nejprve na starost tzv. „plebán“ (=vesnický kněz). Roku 1866 kostel zcela vyhořel, znovu byl postaven až v roce 1872. Autorem pseudorenesančního zařízení interiéru byl J. Stoklasa z Jičína. 

Socha sv. Linharta

Barokní socha sv. Linharta, která pochází z 1. poloviny 18. století, původně stávala v klášterní zahradě chlumecké „Lorety“. Dnes ji najdete v Lužci nad Cidlinou před domem čp. 74, kde je umístěna od roku 1845. Tohoto roku ji získal tehdejší lužecký farář Josef Pařízek od paní hraběnky Anežky Kinské.  

Křížek u kostela 

Litinový křížek z 1. poloviny 19. století se nyní nachází před kostelem sv. Jiří. Jeho původní umístění bylo na dnes již neexistujícím „kopci“ u fary pod čtyřmi lípami, kde stál do roku 1868.  Přemístění si vynutila stavba nové okresní silnice.   

Kaple sv. Panny Marie 

Roku 1858 nechala obec na své náklady vystavět kapličku Panny Marie. Uvnitř je umístěna barokní řezba Panny Marie Karlovské z 1. poloviny 18. století. Tuto sošku darovala hraběnka Anežka Kinská místnímu rychtáři Janu Volnému. Po vyhoření kostela sv. Jiří roku 1866 byla kaplička používána jako provizorní duchovní stánek.  

Pomník Mistra Jana Husa 

Pomník Mistra Jana Husa byl v obci odhalen 6. července 1931, v den výročí Husova upálení. K jeho odhalení došlo z iniciativy místního sboru dobrovolných hasičů, kteří Husovy slavnosti pořádali již od počátku 20. století.  Autorem pomníku je sochař K. Khun z Podhorního Újezdu u Hořic.  

Švehlův park

Švehlův park se nachází u nádržky „Tratice“ v centru obce. O jeho otevření 6. června roku 1936 se zasloužil tehdejší republikánský dorost, slavnosti byl přítomen ministr vnitra Josef Černý. V současné době je park po rekonstrukci. 

Pomník obětem 1. sv. války

Z 1. světové války se nevrátilo 54 lužeckých občanů. Na jejich památku byl vybudován pomník padlým, který byl slavnostně odhalen 26. srpna 1928. Vytvořil ho chlumecký sochař O. Procházka.

Členem mikroregionů

Pocidlinsko

agroturistika dětské hřiště fotbalové hřiště houbaření kadeřnictví kaplička kostel lesní porosty možnost jízdy na koni pošta veřejný internet autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin restaurace víceúčelové hřiště

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolí


Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 495 482 103

Email: obec@luzecnadcidlinou.cz

Web: www.luzecnadcidlinou.cz