Bohuslavice

Obec Bohuslavice nad Metují

Bohuslavice jsou poprvé písemně zmiňovány v nadaci kostela dobrušského z roku 1361 jako majetek Mutiny z Dobrušky. Vedla tudy také starobylá zemská stezka od Krčína k Opočnu. Roku 1371 měl Bohuslavice v držení Sezima z Dobrušky a v roce 1409 byly majetkem pana Vítka z Černčic. Za Jana Černčického z Kácova byly Bohuslavice v roce 1503 připojeny k Novému Městu nad Metují. Roku 1638 byly pak Ferdinandem III. darovány jako „část zboží novoměstského“ skotskému šlechtici Valterovi z Leslie.

Bohuslavice leží v jižní části okresu Náchod v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině a svým půdorysným založením jsou typem vesnice lánové. Obec geograficky a turisticky patří do Kladského pomezí a nachází se v podhůří Orlických hor. Její nadmořská výška činí 284 metrů nad mořem. Počet obyvatel se pohybuje okolo jednoho tisíce. Okolí obce lemují lesy Tuří s velkým rybníkem, Horka a Halín s rozsáhlým výskytem teplomilné hajní květeny. Ojedinělou přírodní rezervací v celých severovýchodních Čechách jsou Zbytka, kde roste vzácná chráněná květena. Zde se nacházelo i známé a pověstmi opředené bezedné jezírko, o kterém píše v románu Temno Alois Jirásek. Prameny dávající za sekundu asi 100 litrů křišťálové vody se stálou teplotou zanikly s výstavbou vodovodu pro Hradec Králové v 90. letech 20. století.

Obcí protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod Hospodou, Pod Pastouškou a Dolejší rybník, připomínající vznikem přelom 14. a 15. století. Kdysi se zde chovali kapři a obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech.

V centru obce dnes najdete poštu, obecní úřad, základní a mateřskou školu, zdravotní středisko, pohostinství, obchody, kadeřnictví, hřiště i tělocvičnu. Na západní straně se obce dotýká železniční trať. V Bohuslavicích byla vybudována tlaková kanalizace a na lukách pod obcí byla postavena čistírna odpadních vod.

K památným budovám v obci patří novogotický kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1898. Když koncem roku 1898 získal farní sbor dostatek finančních prostředků z příspěvků a darů od domácích i zahraničních evangelíků, přistoupilo se ke stavbě nového evangelického kostela v Bohuslavicích podle plánů architekta Josefa Blechy z Prahy-Karlína. Na stavbu kostela v gotickém slohu bylo shromážděno 17 000 zlatých. Kostel postavili stavitelé Václav Reidl a Tomáš Souhrada z Hradce Králové, práci a dopravu materiálu zajistili občané a členové sboru zdarma. Na věž byly zavěšeny tři zvony se jmény Luther, Hus a Komenský. Stavba byla dokončena a kostel uvnitř zařízen včetně varhan do konce roku 1899. Kostel byl posvěcen seniorem Lánym dne 3. prosince téhož roku. Ve sboru působili i dva faráři, kteří byli literárně činní. Jan Kupka spoluredigoval měsíčník Evangelický církevník a farář Štrobach, píšící lidové články pod jménem Ladislav Potocký, sestavil Církevní dějiny pro školu a dům.

Kostel byl v roce 2011 odkoupen obcí a následně v letech 2011–2012 zrekonstruován v rámci projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ za spolufinancování Evropskou unií. V roce 2012 obec získala od Českobratrské církve evangelické do svého majetku i evangelickou školu a v polovině roku 2013 i evangelickou faru včetně všech přilehlých pozemků. Na místě někdejší fary dnes stojí nově postavený Dům pro seniory.

V evangelickém kostele byly v roce 2015 odborně obnoveny varhany. V prvé řadě je to pozoruhodná pseudogotická varhanní skříň s dochovanou původní povrchovou úpravou. Druhou, neméně významnou částí nástroje je samotný varhanní stroj. Jedná se o konstrukčně zajímavou koncepci tónové traktury i pozoruhodnou zvukovou podobu varhan. Asi největší zajímavostí je však skutečnost, že jde o zcela ojedinělý nástroj varhanáře Ladislava Wáši z Přerova, o kterém se dosud nepodařilo zjistit podrobnější informace. Varhany byly postaveny pravděpodobně v roce 1899, kdy byl kostel slavnostně otevřen.

Konečná částka opravy historických varhan činila 345 000 Kč, kdy obec Bohuslavice přispěla částkou 128 500 Kč a Královéhradecký kraj formou dotace zaplatil 122 000 Kč. V neposlední řadě patří poděkování za podíl na obnově historických varhan dárcům, kteří adoptovali jednotlivých 27 kusů cínových píšťal, a přispěli tak celkovou částkou 94 500 Kč.

Gotický katolický kostel sv. Mikuláše původem z 13. století byl přestavěn v roce 1687. Další úpravy byly provedeny v letech 1777 a 1840. V předsíni kostela je umístěna pamětní deska věnovaná padlým v první světové válce. Vedle kostela stojí zvonice a její velká věž byla postavena v roce 1605. Na věži jsou tři zvony. Nejmenší sv. Mikuláše byl odlitý roku 1516 za pana Jana Černčického z Kácova a váží 2 centy. Prostřední zvon Panny Marie z roku 1547 má hmotnost 12 centů a největší z roku 1581 váží 20 centů. Hodiny na této věži jsou darem novoměstského zámku z roku 1849.

Kostnice byla vystavěna v roce 1777 a byly do ní sneseny kosti zemřelých z jiných částí přeloženého hřbitova. V sousedství stojící katolická fara byla založena spolu s kostelem a mnohokrát vyhořela, naposledy v roce 1839. Místo ní byla postavena nová fara v nynější podobě, v níž působil v letech 1839–1850 vlastenecký kněz a buditel Jan Karel Rojek.

V obci stojí tři sochy – socha sv. Václava od Mikuláše Voborníka u vchodu na katolický hřbitov, socha Panny Marie od Rudolfa Komárka v parčíku ve středu obce a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757 na ostrůvku Věžiště od Jana Špiroha.

 

 

Obec Bohuslavice č.p.175 

549 06 Bohuslavice 

E-mail : starosta@bohuslavice.com, 

            podatelna@bohuslavice.com

tel . 491 475 134, 602 275 860

 

 

autoservis dětské hřiště houbaření chráněnná krajinná oblast kosmetika kostel lékař lesní porosty možnost jízdy na koni naučná stezka pošta veřejný internet veterinář autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin restaurace tenis víceúčelové hřiště vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Telefon: 491 475 134

Telefon: 491 475 321

Telefon: 602 275 860

Email: starosta@bohuslavice.com

Email: podatelna@bohuslavice.com

Web: www.bohuslavice.com