Žinkovy

Městys Žinkovy je poprvé písemně zachycen v r. 1176. V druhé polovině 13. stol. získává právo trhu a znak d panovníka (aktuakizován a znovu uznán spolu s praporem městyse PS PČR ke dni 5.3.2004). V roce 1684 začíná obnova Žinkov po požáru, který zničil celou původní zástavbu, včetně gotického farního kostela (zazn. Již od r. 1352). Na jeho základech, po dalším požáru r.1734, pak vyrostla dominanta městyse, kostel sv. Václava (stavitel F.J.Prée) se sochami lemujícími kostelní zdi a sloupem Immaculaty (vše od autora Lazara Wildmanna). Blízkost žinkovského zámku činí z lokality významnou turistickou atrakci. Žinkovy jsou protknuty turistickými trasami č.3611, 1411 a 6617. Leží také na cyklotrase č. 2042, napojující se na přeshraniční cyklotrasu č. 2014. Další údaje včetně údajů o možnostech výletů, ubytování a stravování uveřejněny na www.zinkovy.cz. IC Městys Žinkovy (v budově Úřadu městyse Žinkovy č.p. 84)

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolíKontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Plzeň-jih

Telefon: 371 593 124

Email: infocentrum@zinkovy.cz

Email: brozikova@zinkovi.cz

Web: www.zinkovy.cz