Dřísy

 

První písemná zpráva o obci Dřísy je z roku 1052. Obec se nachází asi 10 km od Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. V blízkosti obce na vrchu Cecemín se nachází "vinice sv. Václava", která podle dochovaných zpráv je první vinicí v Čechách a byla založena v období prvních Přemyslovců. Ve vinici na jižní straně vrchu Cecemín dal staroboleslavský kapitulní děkan Jan Frik podle návrhů slavného barokního stavitele K.I.Dintzenhofera postavit kapli zasvěcenou svátku Stětí sv.Jana Křtitele. Dalšími památkami v obci je kaple sv. Jana Nepomuckého, křížek na návsi, křížek na kraji obce, kaplička na cestě ke kapli sv. Jana Křtitele, pomník padlým v 1. světové válce. V obci jsou prodejny smíšeného zboží, potravin, elektro - domácí potřeby, masna, výrobna lahůdek, výrobna cukrářských výrobků, 3 pohostinství, pošta, základní a mateřská škola. V létě je možné koupání v nedalekém vyhledávaném přírodním jezeře v katastru obce Konětopy, Lhota, Ovčáry. V současné době má obec 395 popisných čísel a žije zde 1121 obyvatel.

 

Výklenková kaple sv. Ludmily

Polní výklenková kaplička kněžny Ludmily, zakladatelky první vinice v Čechách na úbočí vrchu Cecemín, je zřejmě dílem místních řemeslníků. Je barokně profilovaná, po stranách výklenku jsou voluty, kaple je završena půlkruhovou korunní profilovanou římsou. Střecha je opatřena prejzy a na vrcholu jsou tři čučky.
O původu této kapličky nemáme žádné dochované zprávy. Zachovala se pouze informace, že ve výklenku byla umístěna freska – obraz kněžny Ludmily, pravděpodobně od Kramolína z dob jeho prací na výzdobě kaple „Stětí sv. Jana Křtitele“ na vinici. Její existenci zjistil restaurátor fresek roku 1949. Kapitulní nadlesní Stanislav Pech zanechal zprávu, že ještě v osmdesátých letech 19. století bývala ve výklenku kapličky dřevěná soška kněžny Ludmily. Nebyla zde již po první světové válce, proto byla nahrazena obrazem (barvotisk). Kaplička stojí na vyvýšeném místě na zbytku původního terénu. Koncem 20. století zde byl umístěn obraz sv.Ludmily (akryl na dřevě), který byl v roce 2010 přemalován.
U této kapličky se spojují již zmíněné historické poutní cesty od sochy sv.Václava a od křížku - božích muk, dále pak cesta pokračuje k barokní kapli Stětí sv.Jana Křtitele u Svatováclavské vinice.
V roce 2016 ji obec nechala zrestaurovat manželi Terezou a Pavlem Korbelovými za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Kaple Stětí sv. Jana Křtitele

Kaple je menší věžovitá stavba osmibokého půdorysu. Je přikrytá mansardovou střechou s lucernovitou věžičkou, v níž byl umístěn zvonek. Věžička je ukončena pozlaceným jablkem s dvojramenným křížem. Dle některých detailů stavby lze usuzovat, že byla postavena podle návrhu slavného barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dle doložených dokladů dal kapli ve vinici v úbočí vrchu Cecemín postavit staroboleslavský děkan Jan Frik v roce 1729 a nechal ji vysvětit svátku “Stětí sv. Jana Křtitele“, svého patrona. V roce 1770 kapli vymaloval freskami barokní malíř Josef Kramolín výjevy ze života sv. Jana, jimž dominuje iluzivní oltář s kresbou křtu Ježíše. Po roce 1800 byla kaple natolik ve špatném stavu, že v ní sloužit bohoslužby bylo spojeno s nebezpečím. Neměla ani rámy oken. Opravy se ujal děkan Hirnle svým nákladem v době stavby školy r. 1821. Poškozené fresky Josefa Kramolína byly zabíleny včetně oltářní fresky představující Ježíšův křest. Náhradou za oltářní fresku byl nad oltář pověšen nový obraz, olejomalba na plátně, představující stětí sv. Jana Křtitele, k tomu účelu objednaný v Praze. Kaple dostala nové dveře a do oken žaluziové vnější okenice. Další opravy byly provedeny v létech 1854 až 1856. Pracoval zde pražský malíř Anděl. Odkryl oltářní fresku a některé detaily obrazu zjednodušil. Dosavadní obraz představující splněné přání Herodiady byl pověšen nade dveře. Oprava v roce 1949 byla věnována freskám. Oprav se ujala svým nákladem kolej Redemptoristů ze Staré Boleslavi. Torsa zabílených fresek byla opět odkryta, opravena, z části doplněna malířem a restaurátorem Václavem Nováčkem. Oltářní freska byla zbavena přimalovaných částí malíře Anděla a byla vrácena do své původní krásy a byl zde objeven Kramolínův podpis. Z ostatních fresek se z velké části zachovala freska Boží trojice na stropě.

Kaple byla roku 1958 vyhlášena národní kulturní památkou. V nedávné minulosti zde proběhly náročné restaurátorské práce, které byly dokončeny v roce 2002, kdy byla kaple opět vysvěcena.
V současné době zde probíhají pravidelné bohoslužby.

 

Tip na výlet

Cecemín leží na modré turistické značce a je příjemným místem na výlety, pěšky i na kole. Nedaleko odsud leží Konětopy a Lhota se zatopenými pískovnami, kde se lze v létě skvěle osvěžit. Můžete se podívat na vinici a pokračovat na jih k Labi. Anebo se jen tak potulovat v borovém hájku, vyšplhat na kopec a podívat se do kraje. Můžete také lenošit a odpočívat v nově vysázeném historickém švestkovém sadu, dívat se na nebe a představovat si, jak se kněžna Ludmila procházela po svých vinohradech.

Členem mikroregionů

Svazek obcí Cecemínsko

kaplička kavárna, cukrárna pěší turistika pošta rekreační oblast autobusové spojení možnost koupání prodejna potravin restaurace vinařská oblast

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Video prohlídky

Kontakty

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Praha-východ

Telefon: 326 971 107

Telefon: 724 790 503

Email: ou.drisy@seznam.cz

Web: www.drisy.cz