Nepomuk

Město Nepomuk leží na pomezí středočeských Brd a Šumavského podlesí, v údolí pod Zelenou horou, 35 km jihovýchodně od Plzně. Původně stály v místech dnešního města dvě osady, Pomuk a Přesanice. Jejich historie se váže ke vzniku nedalekého cisterciáckého kláštera založeného kolem roku 1144. V té době dochází k velkému rozkvětu řemesel a obchodu, díky němuž je v roce 1254 Nepomuk jmenován trhovou vsí. Rovněž rýžování zlata a těžba stříbra představuje ve 13. a 14. století velký zdroj bohatství. V roce 1413 povýšil král Václav IV. Nepomuk na město, které bylo v té době správním a hospodářským centrem klášterního panství. Nepomuk se pyšní řadou vzácných památkových objektů. Nejstarší kamennou stavbou je kostel sv. Jakuba. Vznikl jako románská stavba ve 12. století. Nejstarším obytným stavením je dům U České lípy. Postaven byl kolem roku 1360 a sloužil jako rychta a soud. Mezi turisticky nejvyhledávanější památky patří chrám sv. Jana Nepomuckého, postavený roku 1734 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na tomto místě se roku 1340 narodil nejslavnější rodák Jan Nepomucký, který je znám po celém světě. Dominantou náměstí je budova muzea, která byla postavena v letech 1861 – 1865 jako piaristická kolej a škola s kaplí. K muzeu přiléhá z boční strany budova staré rychty, kde je dnes umístěno muzeum a kulturní a informační centrum. Expozice Městského muzea a galerie seznamuje s odkazem sv. Jana Nepomuckého, tvorbou dalšího rodáka, akademického malíře Augustina Němejce, s interiéry zámku Zelená Hora i Černými barony. Měšťanská místnost nabízí pohled do života měšťanských vrstev na přelomu 18. a 19. století. Selská jizba naopak přibližuje život prostých lidí. Projděte si také naučnou stezku Pod Zelenou Horou, která vás povede rodištěm sv. Jana Nepomuckého. Stezka se vine údolím pod Zelenou Horou, kde byl nalezen Rukopis zelenohorský a kde pobývali Černí baroni. Prochází bývalým zámeckým lesoparkem a místy, kde stával slavný cisterciácký klášter. Jednotlivá zastavení poskytují přehled o místní historii, památkách, slavných osobnostech, pověstech a přírodě. Poznáte tak mnoho zajímavých míst. Naším cílem je, aby každý návštěvník se u nás cítil dobře a rád se k nám vracel. Kulturní a informační centrum, tel.: 371 591 167.

Nepomuk zve na svatojánské oslavy
Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnovali organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. Je třeba zmínit především mši sv., kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů, dále navazující zasedání České biskupské konference a dva hlavní koncerty – první pod taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou opery Evou Urbanovou. Přednášky jsou zaměřeny na různá témata týkající se přímo či nepřímo svatojánského tématu, přednášejí renomovaní odborníci. Z hlavních výstav je třeba vyzdvihnout expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a expozici původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře, který je zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkového ústavu pouze na jednu sezónu. Důležité je také duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.
O svatém Janu Nepomuckém
Svatý Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, a to patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří – v Severní a Jižní Americe, Africe či Asii. Přímo v New Yorku se nacházejí hned čtyři kostely zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Je symbolem celé epochy našich dějin a jeho sochy jsou nesmazatelnou součástí české krajiny, mnohdy je označován za nejznámějšího Čecha. V Evropě se nachází přes 30 tisíc jeho zpodobení, ve světě je jich pak zhruba 66 tisíc, vznikajících postupně od nastupujícího baroka.
Hlavní události:

11. května – 30. září
Krása zrakům ukrytá - Výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora + kněžna Libuše
Městské muzeum a galerie Nepomuk
Na výstavě nebude chybět třeba nadživotní portrét Marie Dominiky z Martinic. Podle pověsti tato kněžna každou noc po půlnoci bloudila zámkem a Zelená Hora tak měla svou nikoliv „bílou“, ale „černou paní“. Na výstavě se dále představí egyptské kanopy z 6. století před Kristem, původně umístěné v zámeckém muzeu, unikátní hodiny z Červeného sálu, gotické deskové obrazy z kostela, datované do 15. století, či obraz malíře Roberta Schlossera Vyhlídka na Nepomuk. Exponáty zapůjčí osobně operní diva Eva Urbanová, Národní divadlo v Praze, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze či Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Během trvání budou výstavy rozšířeny o část určenou nejmenším návštěvníkům. Pod záštitou PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče

16. května v 10:00 hodin
Hlavní slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold. Mše bude vysílána v přímém přenosu na TV Noe.

30. května v 17:00 hodin
Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení. Sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla, dirigent David Švec, náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. Koncert bude vysílán 30. května od 20:15 hodin na ČT art. Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Mons. ThLic. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD., biskupa českobudějovického, PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Ing. Lumíra Aschenbrennera, senátora Parlamentu České republiky, a doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D., hejtmanky Plzeňského kraje.

Generálními partnery akcí jsou Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj a KLAUS Timber, a.s.

Kompletní program oslav na svatynepomuk.cz.

Členem mikroregionů

Mikroregion Nepomucko

autoservis banka benzinová stanice cykloservis fotbalové hřiště kino kostel lékárna lékař naučná stezka policejní služebna supermarket veřejný internet veterinář autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika galerie hotel informace možnost kempování možnost koupání muzeum pension restaurace tenis vlakové spojení zámek

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Firmy v obci a jejim okolí
Kontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Plzeň-jih

Telefon: 371 519 711

Telefon: 371 591 167

Email: posta@urad-nepomuk.cz

Email: infocentrum@nepomuk.cz

Web: www.nepomuk.cz

Web: www.nepomucko.cz