Bernartice

Městys Bernartice leží přibližně 10 km jižně od města Milevska v mírně zvlněné krajině o nadmořské výšce 463 m. n. m. Je obklopen několika rybníky – severozápadně se nachází rybník Pilný (18 ha), který je napájen Jalovým a Bílinským potokem, směrem na jih rybník Koloměř a na severním okraji je situován Zámecký rybník. Asi 1,5 km východně se zdvíhá výšina Skalice (485 m). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251, kdy se v Kosmově kronice píše o Martinovi, knězi Bernartickém. Prvními historicky doloženými majiteli Bernartic byli roku 1293 Bernard z Bernartic s manželkou Dobroněhou z Kamberka. Pak se majitelé střídali a od roku 1606 patřilo panství jezuitům. Po zrušení řádu byli nejvýznamnějšími majiteli od roku 1825 Paarové. Během druhé světové války hrozil Bernarticím obdobný osud od nacistů jako obci Lidice kvůli přítomnosti členů československé paraskupiny INTRANSITIVE. V roce 2002 byly Bernartice vyhlášeny jihočeskou Vesnicí roku. V současnosti jsou Bernartice přirozeným spádovým a správním centrem, ve kterém spravují dalších 9 obcí – Bilinka, Bojenice, Dvůr Leveč, Jestřebice, Kolišov, Rakov, Srlín, Svatkovice a Zběšice. Městys se včetně všech svých místních částí rozkládá na katastrálním území o ploše 3642 ha a žije zde cca 1300 obyvatel.                        

     Občané v Bernarticích mohou využívat služeb úřadu městyse, lékárny, zdravotnického zařízení s praktickým, dětským a zubním lékařem. Je zde základní a mateřská škola, pošta a obecní knihovna se stálou expozicí o MUDr. Kálalové – Di Lottiové a dalších významných rodácích. V areálu MŠ se nachází kadeřnictví, krejčovství a pedikúra. V současné době jsou zde dva markety – FLOP a TUTY, dvě větší vietnamské prodejny, řeznictví s bufetem, dvě restaurace, soukromé pekařství, zahradnictví a dvě prodejny květin. Své služby poskytují tři autoservisy, nová autolakovna a pneuservis. Sídlo tu mají i dvě truhlářské firmy a firma pokrývačská a klempířská. Směrem na Písek se nachází čerpací benzinová stanice a autobazar. Od roku 2002 je v provozu Dům s pečovatelskou službou. Největším zaměstnavatelem je Zemědělské družstvo Bernartice.                              

     Městys je znám také svou bohatou kulturní činností. Mezi nejznámější kulturní akce patří vánoční koncerty žáků ZŠ Bernartice v kostele sv. Martina, silvestrovské pochody kolem Bernartic, přehlídky dechových hudeb, setkání heligónkářů, hudební festival  Bernfest nebo Bernartický sekáč, což je soutěž v sečení kosou. Ke každoročním velmi navštěvovaným akcím patří vzpomínkové průvody k památníkům padlých ve II. světové válce a pietní vzpomínky na vrchu Posvátném. Každoročně se konají plesy – sportovní, hasičský a obecní, dětský karneval, Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční setkání s kulturním programem pro seniory. Již řadu let „vítáme léto“ s taneční zábavou. Pořádáme pouťové a posvícenské taneční zábavy a divadelní představení cizích ochotnických souborů. Svou tradici tu mají dva jarmarky  -  „Prvomájový“ a „Martinský“.  Od listopadu roku 2017 je v Bernarticích také „peklo“ Jedná se ale o peklo „hravé“, které vymyslel a osobně vytvořil místní obyvatel Aleš Kroupa. Jeho interaktivní výstava „Hravé peklo“ se nachází v budově Husovy kaple, bývalé modlitebně církve metodistické. Pro dětské návštěvníky, turisty i cestovatele má Hravé peklo k dispozici originální turistické razítko a samolepky. (Více na www.hravepeklo.cz)                                                                                                                   

     Bernarticemi prochází cyklotrasa číslo 31 (Měděnec – Plzeň – Tábor) a trasa modré turistické značky vedoucí od železniční zastávky v Branicích přes Borovany až do Nepomuku.

Více informací o Bernarticích naleznete na webové stránce http://www.bernartice.cz.

Památky a zajímavosti

Kostel sv. Martina – klenot Bernartic

Kostel sv. Martina je trojlodní stavbou s presbytářem ve tvaru pěti stran osmiúhelníku. Sousedí s ním kaple, která původně sloužila jako sakristie. Při barokních úpravách počátkem 18. století byl kostel přestavěn do půdorysu v podobě kříže. Nová sakristie, vystavěná v době barokní přestavby, se k lodi přimyká na její severní straně. Interiér kostela byl vybaven v době okolo roku 1720. Hlavní oltář s rokokovými doplňky je osazen novodobým obrazem sv. Martina. Ostatní inventář, kazatelna, varhany a lavice pocházejí z konce 17. století. Cínová křtitelnice s reliéfem Zvěstování Panny Marie pocházející též z konce 17. století prošla v roce 1959 rekonstrukcí. V roce 2011 zřízeno noční osvětlení celé stavby.

Fara čp. 18

Jednopatrová bývalá jezuitská rezidence z počátku 18. století (na náměstí).

Kaple sv. Floriána

Barokní baldachýnová stavba z roku 1726 s dřevěnou sochou sv. Floriána. Kaple se nachází před obecním úřadem na náměstí.

Barokní kamenný sloup se sochou sv. Josefa

Byl postaven v roce 1672 a je situován před farou. O jeho výstavbu se zasloužil farář Adam Jiří Novoveský. Morový sloup je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Kamenná kašna

Na náměstí, převezena z dobronického hradu v roce 1776. Vodovod do ní zaveden ze Zámeckého rybníka v roce 1781 dřevěným potrubí.

Pomník padlým v I. světové válce (1914-1918)

Dominanta náměstí, tzv. socha „Svobody“. Postaven v roce 1933. Autorem díla je akademický sochař Břetislav Benda.

Pomník bojovníkům za svobodu (1938-1945)

Socha Barikádníka před budovou školy. Odhalen 24. září 1950. Autorem díla je akademický sochař Břetislav Benda.

Zemědělská usedlost čp. 90

Příklad tzv. „selského baroka“ v regionu z roku 1816 (jižní konec náměstí).

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

U kamenného mostu při cestě na Bilinku. Vystavěna ve  2. polovině 19. století.

Kaple sv. Jana Nepomuckého (Bilinka)

Zajímavá drobná barokní architektura s tzv. „prolamovanou“ cihlovou zadní stěnou na návsi ve vesnici Bilinka. Postavena byla v roce 1903 a je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na návsi u rybníka (Bojenice)

Kaple Nejsvětější Trojice (Jestřebice)

Kaple se nachází na jestřebické návsi a byla postavena ve 2. polovině 18. století.

Boží muka (Jestřebice)

Jedná se o barokní sakrální stavbičku z poloviny 18. stol. Nachází se za obcí směrem na sever na místě zvaném „Na Kupě“.

Rozhledna Na Kupě u Jestřebic

Rozhledna stojí na stejnojmenném návrší cca 0,5 km severovýchodně od obce Jestřebice, ve výšce 503 m. n. m. Stavba rozhledny byla započata v létě 2009 a slavnostní otevření a zahájení provozu se konalo v sobotu 7. října 2010. Rozhledna má dřevěnou trámovou konstrukci, kterou podpírají čtyři kmeny. Tyčí se ve výšce 13 m a je členěna na čtyři patra, z nichž poslední patro ve výšce 10 m je zastřešené lehkou krytinou. Z  vrcholu rozhledny se můžete kochat nádherným výhledem na Táborsko, oblast České Sibiře, Písecké hory s rozhlednou na Jarníku a Protivínské hory s Vysokým Kamýkem. V dáli je rovněž možné spatřit Kleť v Blanském lese. K rozhledně se dostanete jak pěšky, tak sem můžete také zajet autem.

 Zvonice ve vsi Kolišov

Zděná zvonice v Kolišově má zvonek nahrazený diskem z německého obrněného transportéru.

Kaple Anděla Strážného (Rakov)

Kaple se nachází na návsi a pochází z roku 1895. Nad vchodem do kaple je tento nápis: "Anděle Boží strážce můj! Rač mě řiď a napravuj."

Kaple sv. Václava (Srlín)

Tato kaple se nachází uprostřed vesnice jménem Srlín a je datována ke 2. polovině 19. století.

Soukromý mlýn v Srlíně

Na říčce Smutné, který již po staletí vlastní rodina Souhradů.

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého (na konci obce Srlín směrem na jih)

Boží muka Krista trpitele z roku 1753 (na konci obce Srlín směrem na sever)

Srlínská lípa

Jedná se o lípu malolistou, která roste u kapličky před bývalým pivovarem ve středu obce Srlín. Lípa je vysoká 31 metrů, obvod kmene činí 410 cm a její stáří je odhadováno na 275 let.

Výklenková kaplička Panny Marie Sepekovské (Svatkovice)

Postavena v roce 1848 a nachází se u silnice z Bilinky do Svatkovic. Podle záznamů Bernartické kroniky se k výklenkové kapličce vztahuje pověst. Událost se měla stát kolem roku 1890. V kapli byl obraz Panny Marie Sepekovské namalovaný na plátně. V Jestřebicích se pálila kolomaz a rozvážela se po kbelících na trakaři po okolí. Jeden z dodavatelů kolomazi vypravoval se strachem v hlase, že když jel okolo kapličky, zašel si za ní na malou stranu. Vtom začal obraz uvnitř šustit a třepetat se. Když před kaplí poklekl a začal se modlit, obraz utichl.  

Roubenka ve vsi (Svatkovice)

Kaple sv. Jana Nepomuckého (Svatkovice)

Nachází se na návsi u hlavní silnice do Bernartic.

Kamenná zvonice na návsi z roku 1898 (Zběšice)

Významné osobnosti

Vlasta Kálalová Di-Lottiová (1896 – 1971) – místní rodačka, lékařka, v roce 1925 založila čs. nemocnici v Bagdádu a sedm let ji řídila, ovládala 13 jazyků včetně orientálních, nazývána Albert Schweitzer v sukních

Karel Kálal z Rákova (1860-1930) – odborný spisovatel, výborný pedagog a ředitel škol. Zakladatel ženského odborného školství

Josef Kostohryz z Bojenic (1907-1987)– básník, prozaik, překladatel a esejista. V roce 1951 zatčen a odsouzen za údajnou špionáž a vlastizradu. V roce 1990 byl posmrtně rehabilitován.

František Mikolášek (1924 – 2014) -  učitel, autor místopisné literatury, potomek rodu Mikolášků, zaznamenaného na Bernarticku už v roce1714                  

Generál Rudolf Krzák (1914 – 2004) – čs. voják, za II. sv.války se aktivně podílel na zahraničním odboji, stál u zrodu 1. výsadkové jednotky v čs. armádě

Št. kpt. Rudolf Hrubec (1914 – 1944) - čs. voják a velitel výsadku Silica-North

Plk. Ing. Jan Doubek (1916 – 1979) – čs. voják, za II. sv.války se aktivně podílel na zahraničním odboji

Vojtěch Jeřábek (1917-2005) - čs. voják. V roce 1948 emigroval. Od roku 1949 pracoval v USA ve Fondu pro československé uprchlíky (AFCR). V letech 1988-1990 prezidentem této společnosti. Zajišťuje začleňování emigrantů od nás i z celé východní Evropy

E. A. Cernan – americký astronaut, roku 1972 přistál na Měsíci, jeho rod pocházel z Borovan a Bernartic

František Sláma Bojenický (1792 – 1844) – děkan, buditel a vlastenecký kněz, činný při národním obrození

Členem mikroregionů

Svazek obcí Milevska

autoservis banka benzinová stanice hasičský sbor kostel lékárna lékař míčové hry, sportoviště možnost rybolovu pošta veřejný internet veterinář autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika možnost koupání možnost ubytování muzeum pension prodejna potravin restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: Písek

Telefon: 382 585 211

Telefon: 724 180 242

Email: starosta.ou@bernartice.cz

Web: www.bernartice.cz