Hlinná

Obec Hlinná leží 4 km severozápadně od Litoměřic. Asi 1 km jihovýchodně od obce na vrších Hradiště (545 m n.m.) a Kamýk (454 m n.m.) byly archeology nalezeny předměty svědčící o osídlení katastru obce keltskými kmeny v období kolem 3. až 1. století př.n.l. Stejné nálezy, ovšem amatérské pocházejí i ze samotné obce. V obci můžeme vidět památnou lípu a smírčí kříž. Obcí prochází žlutá turistická značka od Skalice k vrchu Plešivec a zelená značka od Litoměřic k Sebuzínu. Přírodní rezervace Holý vrch se nachází nedaleko Hlinné ve Verneřické části Českého středohoří. Nachází se zde erodované pozůstatky čedičového příkrovu, které místy tvoří i desetimetrové sloupce. Z flóry se zde vyskytuje například lilie zlatohlávka, chrpa chlumní a koniklec luční český. Ze zvláště ohrožených druhů zde roste koniklec otevřený.

agroturistika možnost jízdy na koni památný strom pěší turistika autobusové spojení pivnice prodejna potravin rozhledna

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Litoměřice

Telefon: 416 742 388

Email: hlinna.obec@tiscali.cz