Nečtiny

Nečtiny leží asi 37 km od Plzně a 11 km východně od významné dopravní komunikace I. třídy Plzeň - Karlovy Vary. Obec má 11 místních částí a nachází se uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživuje údolí Starého potoka s množstvím pramenišť a přítoků. Celé území se rozprostírá na ploše 52 km2. Z této výměry tvoří téměř 3000 ha lesy a asi 1800 ha zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů. Nadmořská výška se pohybuje od 450-690 m. Na území obce ve všech jejich částech trvale žije asi 650 obyvatel. Kromě trvalých obyvatel je území hojně využíváno k rekreaci, turistice a cestovnímu ruchu.

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolí
Kontakty

Kraj: Plzeňský kraj

Okres: Plzeň-sever

Telefon: 373 313 104

Email: nectiny@iol.cz

Web: www.nectiny.cz