Ledce

Obec Ledce se rozkládá asi 16 kilometrů východně od Hradce Králové na hlavní silnici mezi Třebechovicemi pod Orebem a Opočnem. Skládá se ze tří částí, kterými jsou Ledce, Újezdec a Klášter nad Dědinou. Na celkové katastrální ploše 1025 hektarů má trvale hlášený pobyt přibližně 350 obyvatel.

První písemná zmínka se datuje od roku 1450 v souvislosti s kruhovou vodní tvrzí. Ledecká tvrz stála po pravé straně dnešní silnice od Opočna u bývalého panského dvora. Byla to kruhová vodní tvrz, jejíž příkop byl napuštěn vodou z řeky Dědiny, která dříve tekla těsně u tvrziště a tvořila součást opevnění. Avšak přítomnost člověka, jak potvrzují nálezy kamenných nástrojů, lze doložit již v dobách starších. Ve středověku hrály významnou roli zemské stezky. Poblíž Kláštera nad Dědinou vedla takzvaná „Bystřická stezka“ od Hradce Králové do Deštného a odtud do kladské Nisy.

V přemyslovských dobách v této lesnaté krajině probíhala pod vlivem tehdejšího centra, hradu Opočno (1068), kolonizace. Kromě světské probíhala i kolonizace církevní, na níž se podílel cisterciácký klášter Svaté Pole, jenž dostal jméno podle hlíny přivezené ze Svaté země. Myšlenka založení kláštera vzešla zřejmě od pánů dobrušských a podle posledních poznatků se nejspíše datuje do druhé poloviny 13. století. V listopadu 1420 byl klášter vypálen královéhradeckými orebity.

V obci se nachází několik zajímavých architektonických staveb. Dominantami jsou zdejší kostely. V Ledcích stojí gotický kostel sv. Máří Magdalény z počátku 15. století, patřící k nejstarším na Opočensku. Kostelík sv. Jana Křtitele z 16. století se nachází v Klášteře nad Dědinou, jehož nynější podoba je výsledkem přestavby z roku 1844. V roce 1785 byl krátce po vydání tolerančního patentu při cestě z Kláštera nad Dědinou do Městce vystavěn empírový evangelický kostel.

Roku 1835 byl při ledeckém dvoře zahájen provoz prvního cukrovaru ve východních Čechách. Cukrová řepa se zde zpracovávala až do roku 1870.

Ledce měly i obecnou školu, postavenou roku 1860 v Klášteře nad Dědinou, vyučovalo se tu do roku 1977. Od roku 1999 slouží budova pro sociální účely. Svůj domov zde našlo 9 uživatelek Domova Dědina z Opočna.

V minulosti obec postihly i povodně, poslední povodeň je z roku 1998, kdy byly vytopeny domy a sklepy.

Mezi významné osobnosti obce patří především ing. František Janeček (1878–1941), zakladatel světoznámé firmy Jawa na výrobu motocyklů a autor asi dvě stě patentů, desítek vynálezů z oboru elektřiny a mechaniky.

Roku 2007 byla obec převedena z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové.

Současná obec je plynofikována, je zde zaveden veřejný vodovod. Občané mohou využívat služeb obecního úřadu (bezdrátový internet, zřízení stanoviště CZECH POINT), prodejny potravin, knihovny, sportovního hřiště. Obec je od roku 2001 součástí Mikroregionu Třebechovicko.

V obci je bohatý kulturní, společenský a sportovní život. Od roku 1892 v obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Mimo svou hlavní činnost se zdejší sbor věnuje zejména práci s dětmi a mládeží. V roce 2016 vznikl Klub netradičních nápadů Ledce, jenž je pořadatelem tradiční Ledecké lávky a v posledních letech Setkání přátel značky JAWA, které je pořádáno jako vzpomínka na ing. Františka Janečka. Velkému zájmu se těší i letní kino, které je v provozu během letních prázdnin. Obec pořádá i řadu sportovních a kulturních akcí, mezi které patří turnaje v malé kopané, stolním tenisu, nohejbalu, předvánoční setkání seniorů, různé besedy, srazy rodáků a jiné.


 

Členem mikroregionů

Mikroregion Třebechovicko

dětské hřiště houbaření kaplička kostel lesní porosty možnost jízdy na koni pěší turistika veřejný internet autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin restaurace víceúčelové hřiště

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Video prohlídky

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 494 627 129

Telefon: 602 201 806

Email: obec@ledce.cz

Web: www.ledce.cz