Radostov

Menší vesnička ležící 12 km západně od Hradce Králové, byla založena na vymýcené lesní půdě v 11. – 12. století. Jako v mnoha okolních obcích i tady stávala dřevěná tvrz s poplužním dvorem, ale jména jejich prvních majitelů upadla v zapomnění. Nejstarší zápis o místním zemanstvu pochází z r. 1395, kdy vesnici vlastnil Aldyk z Radostova a před husitskými válkami byl majitelem obce Střmen z Radostova. Od r. 1663 drželi Radostov Harrachové, kteří jej připojili ke stěžerskému panství a jimž zůstal až do zrušení roboty. Za druhé světové války podporovali radostovští občané uprchlé zajatce, ukrývající se v okolních lesích. Po válce byly postupně vyasfaltovány komunikace do okolních vesnic (Libčan a Radíkovic), dále byla vystavěna autobusová otočka, čekárna, obnoveno veřejné osvětlení a instalováno rozhlasové zařízení. V letech 1970-1977 vybudovali občané hasičskou zbrojnici, národní výbor a prodejnu potravin. V období od r. 1985 až do r. 1992 byla obec sloučena s obcí Libčany. V této době se mj. provedla generální oprava rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a rozhlasu. O 6 let později proběhla celková plynofikace obce. V roce 2000 byla provedena obnova střechy hasičské zbrojnice a prodejny potravin, která byla po půlroční přestávce na jaře 2002 opět otevřena. V roce 2003 byl schválen návrh znaku a praporu obce. V říjnu téhož roku bylo užívání znaku a praporu oficiálně schváleno rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tato velmi klidná obec má v současné době 140 obyvatel z nichž většina dojíždí za prací a do škol do obce Libčany nebo 15 km vzdáleného Hradce Králové. Okolní převážně listnaté lesy nabízejí vyžití nejen náruživým houbařům, ale i obdivovatelům památných stromů a chráněných přírodních výtvorů. Udržované lesní cesty jsou pak jako stvořené pro krátké cyklistické výlety.

Členem mikroregionů

Mikroregion Nechanicko, svazek obcí

autoservis dětské hřiště houbaření lesní porosty míčové hry, sportoviště autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 775 783 231

Email: obec@radostov.cz

Web: www.radostov.cz