Jílovice

Obec Jílovice se rozkládá na dvou pahorcích, 268 m nad mořem, jako nížinná obec. Obec Jílovice byla dle historika Josefa Pohl Doberského založena ve 12. – 13. století. Ve 14. století patřila pod správu kapituly Vyšehradské a příslušela k cisterciánskému klášteru Svaté pole. Po vypálení kláštera Orebity v r. 1420 se Jílovice dostala do držení pánů z Opočna, později Trčků z Lípy. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1458. Po druhé světové válce odešla značná část obyvatel do pohraničí. V roce 1976 došlo ke sloučení národních výborů Jílovice a Českého Meziříčí. Od roku 1989 je obec Jílovice opět samostatná. Leží na rozhraní okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Od roku 2007 obec Jílovice patří matrikou pod Třebechovice pod Orebem a správou pod Magistrát města Hradce Králové. Katastr obce Jílovice měří 365 ha Polovinu pozemků tvoří půdy jílovité, druhou polovinou jsou pozemky lehké, křemenité. V současné době má Jílovice 310 trvale žijících obyvatel. V roce 2007 byl Parlamentem České republiky schválen a přidělen znak obce, který svým pojetím a symbolikou vyjadřuje dávnou i současnou historii obce. Obec má vodovodní, kanalizační a telefonní síť a je od roku 2000 plynofikována. V roce 2005 byla dokončena výstavba protipovodňového poldru a vyčištěna požární nádrž. Byla vybudována infrastruktura pro 11 nových rodinných domků. V blízké době se připravuje výstavba dočisťovacích nádrží, výstavba komunikací a chodníků. Aktivními organizacemi jsou Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a Svaz zahrádkářů. Občanům slouží prodejna se smíšeným zbožím a jednou týdně je otevřena místní knihovna. Od roku 1999 je v provozu i sportovní areál s občerstvením „Na Ohrádce“, který je využíván pro konání všech kulturních a sportovních akcí, které jsou v obci pořádány. Přilehlé tenisové kurty jsou využívány místními občany i širokou veřejností. V roce 2003 obec vybudovala hřiště pro malou kopanou a běžeckou dráhu pro nácvik a pořádání hasičských soutěží.

Členem mikroregionů

Mikroregion Třebechovicko

dětské hřiště fotbalové hřiště houbaření lesní porosty pěší turistika pošta veřejný internet zvonička autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin tenis víceúčelové hřiště

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Telefon: 494 661 824

Telefon: 724 179 750

Email: jilovice@wo.cz

Web: www.obec-jilovice.cz