Svazek obcí Národního parku Podyjí

spolupráce obcí v ochraně ŽP a TUR

Kontakty

Telefon: 515216248

Email: jarmila.raskova@muznojmo.cz

Web: http://www.sonpp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Gabrhel

Adresa: Obroková 1/12, 66902 Znojmo