Svazek obcí Horní Labe

Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie. Především se zaměřením na povodňové problémy obcí, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost apod.

Kontakty

Telefon: 731196703

Email: sobotkajan@muvrchlabi.cz

Web: http://hostinne.info/html/soubory/SOHL/index.php_p=276.htm

Kontaktní osoba: Ing. Jan Sobotka

Adresa: Náměstí 69, 543 71 Hostinné