Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Dne 27. září 1999 obce Albrechtice, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Lučina, Soběšovice, Těrlicko a Žermanice zaregistrovaly Svazek obcí „Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady". Později se do svazku obcí přihlásily Bruzovice, Horní Bludovice a Pazderna. Tento svazek nyní představuje více jak 14 tis. obyvatel. Mikroregion od počátku usiloval o prezentaci celé oblasti. Hlavním cílem je rozvoj turistiky, cestovního ruchu a rekreace v této oblasti, což následně znamená i ekonomický rozvoj regionu. Žermanická přehrada: Údolní nádrž byla vybudována na řece Lučina v letech 1951 až 1957. Z důvodů nedostatečné vodnosti řeky Lučina byl vybudován přivaděč z řeky Morávky, který byl dokončen v roce 1959. Zatopená plocha je 248 ha. Přehrada je samozřejmě známá a vyhledávaná také jako rekreační místo, ať už k širokému sportovnímu vyžití, relaxaci nebo rybaření. Kolem Žermanické přehrady nebo v její blízkosti vede několik značených cykloturistických tras. V Horních Domaslavicích je vyznačena naučná stezka po místních zajímavostech. Těrlická přehrada: Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K dalším účelům nádrže patří povodňová ochrana níže ležícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrží a využití nádrže pro rekreaci.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 558404550

Telefon: 596421005

Email: info@mrztp.cz

Email: starostka@hornibludovice.cz

Web: http://www.mikroregionzermanickaaterlicka.cz

Web: http://www.zermanice-terlicko.cz

Kontaktní osoba: Jana Pohludková

Adresa: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice