Jezero Milada

hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém lomu Chabařovice,revitalizace území a vybudování infrastruktury pro CR, rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území, společné aktivity v ochraně přírody a ŽP,společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé zájmové oblasti kolem jezera Milada.

Kontakty

Telefon: 475271697

Email: marta.saskova@mag-ul.cz

Web: http://www.jezeromilada.cz

Kontaktní osoba: Ing. Věra Nechybová

Adresa: Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem