Integro - Západ Českého středohoří - Poohří

Západ Českého středohoří - Poohří Předmětem činnosti je: V rámci a rozsahu zákona 128/200 Sb. o obcích v platném znění a ostatních zákonů zajišťovat spolupráci, koordinaci, poskytovat pomoc a podporu městům a obcím i dalším subjektům v oblastech: 1. Ochrany životního prostředí a kulturního dědictví 2. Regionální a nadregionální spolupráce a ostatních integračních snah, včetně mezinárodních aktivit 3. Zaujímání stanovisek k záměrům jiných orgánů a organizací, které se dotýkají života obcí, zejména významných investičních akcí a územního plánování v místním a regionálním měřítku a uskutečňování vlastného postupu 4. Zřizování a správy kulturních, zdravotnických, sportovních, školních a předškolních zařízení a škol, sloužících k uspokojování potřeb občanů 5. Zakládání a zřizování organizací sloužících k uspkojování potřeb více obcí 6. Prohlubování spolupráce členů svazku v oblastech jejich působnosti ¨ vymezené zákonem 7. Sociální péče o občany DSO působí v částech okresů Litoměřice, Louny a Teplice, řídí se platnými stanovami a má zpracovánu a pravidelně aktualizovánu ROZVOJOVOU STRATEGII DSO INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří. Dobrovolný svazek obcí INTEGRO je rovněž členem Místní akční skupiny (MAS) SERVISo, o.p.s, která realizuje metodu LEADER ve vymezeném venkovském prostoru. INTEGRO je rovněž členem Euroregionu Krušnohoří (Erzgebirge). DSO INTEGRO byl založen v roce 1998 těmito zakladateli: Město Třebenice, Obec Slatina, Obec Třebívlice, Obec Velemín. Původně ve formě zájmového sdružení právnických osob - obcí. K transformaci DSO došlo ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb (ust.§ 46 odst. 2 písm. b) v roce 2002 e-mail: integro@integro.cz

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 416596169

Fax: 416596095

Email: obec.trebivlice@tiscali.cz

Email: serviso@tiscali.cz

Email: integro@integro.cz

Web: http://www.integro.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Beneš

Adresa: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice