Husitské muzeum v Táboře

Stará Táborská radnice expozice Husité - hmotné a písemné doklady k historii husitství včetně modelů zbraní a bitev; společenská krize 14. stol. působení Mistra Jana Husa, založení Tábora, osobnost Jana Žižky z Trocnova, husitské válečnictví, basilejská kompaktáta, vláda Jiřího z Poděbrad, Jednota bratrská, husitská tradice a symbolika v době národního obrození. Galerie výtvarného umění a gotický sál - umělecká díla zpracovávající husitské náměty od významných osobností českého výtvarného umění a regionální tvorby 17. a 20. století ( mimo jiné V. Hollar, J.V.Myslbek,, M. Aleš, Fr. Bílek, K. Valter aj.). Ukázky ze sbírky manželů Edvarda a Hany Benešových (např.autoři J. Zrzavý, A. Slavíček, J. Obrovský, V. Rabas). Sál pozdně gotické radnice, ktero dokončil roku 1521 architekt Wendel Roskopf, jehož dílem je i kamenný znak Tábora s postavami Jana Husa a Žižky. Sál je třetí největší svého druhu v zemi. Barokně upravovaná radnice byla roku 1878 regotizována architektem Josefem Niklasem. Středověké podzemí - sklepy měšťanských domů z 15. a 16. stol vyhloubené ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů jsou zajímavou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 450 metrů a vznikla propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Otevřeno:IV-X denně 8.30-16.30 a XI-III po-pá 8.30-16.30. Bechyňská brána Klokotská ulice, tel.:381 252 788 Život a práce středověké společnosti-experimentální archeologická expozice představuje život vesnice, města, šlechty a církve na konci středověku (13. a16. stol.). Prostorové výjevy ze života ukazují zemědělství, řemeslo, bydlení, kuchyni, zbraně, lov, obchod a dopravu a využívají archeologické nálezy a jejich rekonstrukce. Vyhlídková věž Kotnov - mohutná válcová věž bateriového typu je pozůstatkem hradu Kotnov (dříve "Hradiště") ze 2 poloviny 13. stol., nejstarší stavby v Táboře. Věž byla zesílena husity a zapojena do opevnění města. Přimyká se k jediné dosud stojící městské bráně dochované v téměř původní vrcholně gotické podobě, kterou vyzdvihla renovace architekta Josefa Mockera v roce 1889. Otevřeno: V-IX denně 8.30-16.30. Galerie A.D. 1551 krátkodobé výstavy-historie * příroda * výtvarné umění * národopis. Po celý rok se v muzeu pořádají výstavy, koncerty, přednášky a přírodovědné exkurze.

Kontakty

Telefon: 381 251 884

Telefon: 381 252 242

Email: tabor@husmuzeum.cz

Web: www.husmuzeum.cz