Střední odborné učiliště zemědělské a služeb

Škola s více než 110 letou tradicí připravila pro budoucí povolání více než 5000 absolventů. Pro přípravu žáků v teoretické výuce je využíván nový areál školy s odbornými učebnami, laboratoří, učebnami výpočetní techniky apod. Odborný výcvik provádějí žáci ve vlastních moderně vybavených dílnách a cvičných kuchyních, ve školních závodech a na smluvních pracovištích. Pro mimoškolní výchovu a ubytování žáků slouží vlastní domov mládeže s tělocvičnou a školní jídelnou. Kromě toho má naše zařízení i vlastní autoškolu a svářečskou školu. Pro absolventy základních a speciálních škol nabízíme získání vyučních listů a různé rekvalifikační kurzy (obsluha a řízení sklízecí řezačky a mlátičky, svářečské kurzy apod.) Žáci některých učebních oborů mají možnost získat řidičské oprávnění. Ke zkvalitnění výuky přispívají odborné stáže v Rakousku zajišťované v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci. Nabízíme učební obory * automechanik * opravář zemědělských strojů * zedník * kuchař-šíšník pro pohostinství * kuchař * farmář * opravářské práce * pečivářské a cukrovinkářské práce * farmářské práce * šití prádla

Kontakty

Telefon: 384 420 451-3

Email: souz.reditel@dac.cz

Email: souz.skola@dac.cz

Web: www.souz-dacice.cz

Adresa: nám. Republiky 86