Agropodnik Humburky a.s.

O nás:

Agropodnik Humburky, a.s. byl založen v roce 1995. V současné době hospodaří na výměře 2 900 ha zemědělské půdy v okrese Hradec Králové a v menším rozsahu v okrese Trutnov. Firmá zaměstnává 90 stálých zaměstnanců. Hlavní činností je klasická rostlinná výroba, chov dojnic, výkrm býků a těžba písku. Z pomocných činností provozujeme autodopravu a menší stavební skupinu. Obě činnosti slouží zejména k zajištění vlastních potřeb.

 

Naše činnost:

Agropodnik Humburky, a.s. má majetkovou účast v těchto společnostech: - EKO Humburky, s.r.o. (chov krav bez tržní produkce mléka) - Podník pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o. (výroba vajec) - MĚSTSKÁ JATKA s.r.o. (porážky zvířat) - Masokombinát Jičín spol. s r.o. (výroba a prodej masa a masných výrobků) - V K T Babice a.s. (výkrm býků)

 

Agropodnik Humburky, a.s. je členem Odbytového družstva na mléko VIAMILK CZ družstvo a členem nevládních organizací Agrární komory a Zemědělského svazu ČR.

 

Kontakty

Telefon: 495 490 366

Email: agro.hum@tiscali.cz

Web: www.agropodnikhumburky.cz

Adresa: Kosičky 125, 503 65