Národní přírodní rezervace SOOS

Národní přírodní rezervace SOOS vyhlášená v roce 1964 je rozlehlé území se soustavou rybníků, mokřadů, rašelinišť a slatinišť, kde vyvěrá množství minerálních pramenů a vystupuje k povrchu čistý kysličník uhličitý. Částí této rezervace vede přes 1 km dlouhá naučná stezka. Na konci stezky je nejatraktivnější přírodní úkaz SOOSu - tzv. mofety. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který prostupuje trhlinami narušený křemelinový štít, vytlačí část povrchové vody, v místě výstupu ji uvádí jakoby do varu a vymílá na povrchu trychtýřovitou prohlubeň podobnou sopečnému kráteru. Součástí naučné stezky je také prohlídka a ochutnávka Císařského pramene. SOOS je nejen prvořadou evropskou geologickou lokalitou, ale má také nesmírný význam z hlediska botanického a zoologického. Je to ráj vodních ptáků a obojživelníků, z rostlin zde rostou např. tzv. halofity - slanomilné rostliny. Ve vstupním areálu SOOSu najdete dvě samostatná muzea - tzv. Dinosauří pavilón s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely ještěrů v životní velikosti. Ve druhé budově je expozice dokumentující přírodu SOOSu, doplněná přehledem chráněných území na Chebsku. Na ni navazuje v patře ptačí expozice s preparáty a velkoplošnými fotografiemi ptáků. Prohlédnout si můžete také malou oboru s daňky a stanici pro poraněné dravé ptáky, kde je pro veřejnost vyčleněna malá ZOO.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 354 542 033

Web: www.muzeumfl.cz/cz/o-rezervaci

Adresa: o. Nový Drahov, 351 34