VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana

Studijní obory SOŠ: 26-41-M/01 Elektrotechnika 63-41-M/040 Informatika v ekonomice 37-41-M006 Provoz a ekonomika dopravy Studijní obory VOŠ: 64-31-N/006 Logistika a management 63-41-M/040 Sociální práce

Kontakty

Telefon: 465 568 111

Email: vda@vda.cz

Web: www.vda.cz

Adresa: Habrmanova 1540, 560 02